ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826

לימוד תורה


פרשת ויקרא
על הקרבנות והקדושה ועל המלחמות הפרשה בחיי המעשה – ויקרא – זכור - תשפ"ב הרב אליעזר שנוולד - על הקרבנות והקדושה ועל המלחמות הפרשה בחיי המעשה – ויקרא – זכור - תשפ"ב הרב אליעזר שנוולד – ראש ישיבת ההסדר 'מאיר הראל' מודיעין ימים של מלחמה בעולם, הם גם ימים של שיבוש סדרי עולם וסימני שאלה. המלחמה ומראות החורבן וההרג מערערים את הסדר הקיים ומחייבים לבחון מחדש הנחות יסוד עקרוניות וחשובות גם ...

פרשת ויקרא
קריאה אלוקית לבחירה ולחירות הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – ויקרא - תשפ"א   - קריאה אלוקית לבחירה ולחירות הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – ויקרא - תשפ"א   שבוע של בחירות בפתח. בפעם הרביעית תוך שנתיים. אחד היתרונות של שבת קודש, הבאה עלינו לטובה, שהיא מרחיקה אותנו ליממה מאמצעי התקשורת האלקטרונית והרשתות החברתיות, ומחלק מהשיח המתלהם שמשסה איש באחיו ומ ...

פרשת ויקרא
הנכונות להקרבה במבחן החיים הפרשה בחיי המעשה – פרשת ויקרא -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ - הנכונות להקרבה במבחן החיים הפרשה בחיי המעשה – פרשת ויקרא -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ השבת נתחיל בקריאתו של ספר ויקרא שעיקר עניינו בקרבנות: "והנה רוב הספר הזה בקרבנות, בתורת הקרבן והמקריבים, ובמקום שיתקרב בו. ויבואו בו קצת מצות נגררות עם אלה. (הקדמת הרמב"ן לספר ויקרא). העיון שלנו בפר ...

פרשת ויקרא
צו קריאה פרשה ומימושה - לפרשת ויקרא -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט - צו קריאה פרשה ומימושה - לפרשת ויקרא -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט צמד הפרשיות ויקרא צו פותח את ספר ויקרא ועוסק בתורת הקורבנות. בניגוד לקריאתה הפשטנית של הפרשה, אין היא עוסקת רק בהיבטים הטכניים של ההקרבה, אלא גם במשמעות העמוקה והאמונית של פעולת ההקרבה האנושית כלפי הקב"ה. ביצירת הקירבה בין ...

פרשת ויקרא
'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה - לפרשת ויקרא – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד - הבחירה להתקרב ולהקריב 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה - לפרשת ויקרא – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד  ספר ויקרא עוסק במצוות הקרבנות, עבודת המקדש והקדושה. אנו מבקשים לעמוד על ההבדל בין התפיסה המהותית של הקרבן ובין התפיסה הטכנית של ההקרבה, כגורם המקרב את האדם לקב"ה ולקדושה, וממנו ללמו ...

פרשת ויקרא
הקרבנות ואסטרטגית הקשר בין האדם לאלקיו - ספר ויקרא, שאנו מתחילים בקריאתו, "הוא תורת כהנים והלוים, יבאר בו עניני הקרבנות כולן ומשמרת המשכן". (הקדמת הרמב"ן לויקרא) והוא פותח ב"אדם כי יקריב מכם קרבן לד'" (ויקרא א ב).   בעבודת הקרבנות יש רבדים גלוים ורבדים נסתרים, נשגבים ובלתי מובנים לשכל האנושי. "ועל דרך האמת יש בקרבנות סוד נעלם"...


פרשת צו
המשבר והקומה השלישית הפרשה בחיי המעשה - צו - תשפ"ב הרב אליעזר שנוולד - המשבר והקומה השלישית הפרשה בחיי המעשה - צו - תשפ"ב הרב אליעזר שנוולד – ראש ישיבת ההסדר 'מאיר הראל' מודיעין אחד האתגרים החשובים ביותר בשעת משבר הוא להחזיר את החיים למסלולם עד כמה שאפשר, וכמה שיותר מהר. לשגרת  החיים יש כח מרפא ומעצים. השקיעה במשבר מחריפה את נזקיו. ישנם מצבי משבר מתמשכים ...

פרשת צו
מדתיות חמץ מצה  בחיינו הציבוריים הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – צו – פסח - תשפ"א   - מדתיות חמץ מצה בחיינו הציבוריים לזכר אחי היקר סמ"ר מאיר שנוולד הי"ד במלאת 26 שנים לנפילתו הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – צו – פסח - תשפ"א   הדברים שלפניכם נכתבו לפני שנודעו תוצאות הבחירות, מתוך תקוה שתהיה בהן הכרעה שתאפשר להקים ממשלה יציבה לקדנציה מלאה. ושנזכה ליציבות ...

פרשת צו
החינוך מתחיל בבית הפרשה בחיי המעשה – פרשת צו - הגדול -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ - החינוך מתחיל בבית הפרשה בחיי המעשה – פרשת צו - הגדול -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ שבת פרשת צו השנה היא גם 'שבת הגדול' שבה אנו מציינים תחנה חשובה בהכנה לקראת הפסח. אנו מבקשים לעסוק במהות של ה'חינוך' היהודי ש'מתחיל בבית'. המושג 'חינוך' קשור במהותו לאירוע 'חנוכת המשכן' שבפרשה, שהתקיים בחודש ...

פרשת צו
אצה להם הדרך פרשה ומימושה - לפרשת צו -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט - אצה להם הדרך פרשה ומימושה - לפרשת צו -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט בעיצומה של השמחה הגדולה על הקמת המשכן מתחוללת טרגדיה גדולה שמאפילה עליה. מיתתם של נדב ואביהוא שני בני אהרון. נדב ואביהוא היו קדושי עליון שלא טעמו טעם חטא מימיהם: "להודיעך שלא היה בידם אלא עוון זה בלבד" (ויק"ר כ ח ...

פרשת צו
'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה - לפרשת צו – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד - מנגנון הבחירה והתיקון 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה - לפרשת צו – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד  פרשת צו פותחת באזכרה חוזרת של תורת הקרבנות שהוזכרה כבר בפרשת ויקרא. אנו מבקשים לבחון אותה מתוך התפיסה המהותית של מצוות הקרבנות, כמרכיב התיקון החיוני של מנגנון הבחירה האנושית.  ה ...

פרשת צו
אסטרטגיה של מהפך הסטורי – מעבדות לחרות -   לשבת הגדול -    פעמים רבות מתחולל מהפך היסטורי אסטרטגי בעל השלכות מרחיקות לכת –בזכות מהלך מקדים, קטן יותר שמכשיר את הקרקע לשינוי הגדול. אין חרות של אמת ניתנת לעם על מגש של כסף! ולא באמצעות מעשה אחד. היציאה לחרות היא תהליך ארוך טווח, רחב היקף, שדורש מאמצים רבים והקרבה. אולם ...


פרשת שמיני
ברכת ההכנות כערך עצמי הפרשה בחיי המעשה – שמיני - פרה - תשפ"ב הרב אליעזר שנוולד - ברכת ההכנות כערך עצמי הפרשה בחיי המעשה – שמיני - פרה - תשפ"ב הרב אליעזר שנוולד – ראש ישיבת ההסדר 'מאיר הראל' מודיעין מי מבין הקוראים כבר החל בביתו את ההכנות המרובות לקראת הפסח? ומי מבינכם כבר השתעשע בעבר, ברעיון, שאולי השנה הקרובה, תלכו לבית מלון לכל הפסח ותחסכו את המאמץ והטרחה של הנקיונות ...

פרשת שמיני
זכרון ועצמאות משכול לצמיחה ומשואה לתקומה הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – שמיני - יום הזכרון ויום העצמאות - תשפ"א - זכרון ועצמאות משכול לצמיחה ומשואה לתקומה הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – שמיני - יום הזכרון ויום העצמאות - תשפ"א לזכר סמ"ר מאיר שנוולד הי"ד וסגן הראל שרם הי"ד – המונצחים בישיבת ההסדר 'מאיר הראל' מודיעין  בשבוע הקרוב יחול ראש חודש אייר, ונכנס ל'חודש הגבורה': "'אייר' בחינת 'ג ...

פרשת שמיני
אסטרטגית היציאה תמימות - לא פחות ולא יותר הפרשה בחיי המעשה – פרשת שמיני -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ - אסטרטגית היציאה תמימות - לא פחות ולא יותר הפרשה בחיי המעשה – פרשת שמיני -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ מי שהיה שותף לתרגילים גדולים בצבא ודאי שם לב לכך שברגע שמתחילים לדבר על 'תמונת הסיום' של התרגיל למעשה הוא כבר הסתיים בפועל למרות שתוכנן להמשך עוד יום לפחות. גם אם לא הוכרז על כך ...

פרשת שמיני
נקודת הכרעה נפיצה פרשה ומימושה - לפרשת שמיני -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט - נקודת הכרעה נפיצה פרשה ומימושה - לפרשת שמיני -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט  השנה נקרא את פרשת שמיני בשבת מברכים של חודש ניסן. הפרשה פותחת ב'חנוכת המשכן' ביום השמיני של ימי המילואים שחל בר"ח ניסן: "ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש הוקם המשכן" (שמות מ יז. שלא כאבן עזרא, שמות מ ב, ...

פרשת שמיני
אסטרטגיה של הנהגה – הזקנים או הצעירים -     בשיאה של פרשת שמיני, בעיצומו של אירוע מכונן – הקמת המשכן, מתחוללת טרגדיה – מות נדב ואביהוא. קרוב לודאי שנדב ואביהוא היו באותה העת בגיל פחות מעשרים שנה. שני קדושי עליון אלה, לא טעמו טעם חטא מימיהם "להודיעך שלא היה בידם אלא עון זה בלבד". (ויק"ר כ ח) הם היו מ"מיודעיו של מקום", "א ...


פרשת תזריע
ניהול זמן ותהליכים בקדושה הפרשה בחיי המעשה – תזריע - החודש - תשפ"ב הרב אליעזר שנוולד - ניהול זמן ותהליכים בקדושה הפרשה בחיי המעשה – תזריע - החודש - תשפ"ב הרב אליעזר שנוולד – ראש ישיבת ההסדר 'מאיר הראל' מודיעין אחד מסימני ההיכר של העידן בו אנו חיים הוא החתירה ליעול ניהול הזמן, לשיפור היעילות לניהול חיינו וניהול תהליכים. האנושות כמרקחה, מצד אחד ממהרת כאילו אין לה זמן, ומצד שני ...

פרשת תזריע
התחדשות בריאה או אשליה פרשה ומימושה - לפרשת תזריע – החודש -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט - התחדשות בריאה או אשליה פרשה ומימושה - לפרשת תזריע – החודש -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט פרשת תזריע פותחת בדין יולדת ובהתחדשות של חיים חדשים שבאים לעולם. ביצירת עולם חדש. השנה שבת תזריע היא גם שבת 'החודש', שחלה בראש חודש ניסן, ובה נקרא על מצות 'קידוש החודש': "החודש הזה לכם ראש חדשים ...

פרשת תזריע
'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת תזריע ומצורע – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד - בחירה בחיי המשפחה 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת -  תזריע ומצורע – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד צמד הפרשיות תזריע ומצורע נפתח בהתרחבות התא המשפחתי; בדיני הלידה, היולדת והיִלוד: "אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים וגו', ואם נקבה תלד וטמאה שבועיים וגו', ובמלאת ימי ...

פרשת תזריע
אסטרטגית שימור הזהות היחודית של העם היהודי -   פרשתנו פותחת במצוות המילה. "דבר אל בני ישראל לאמור אישה כי תזריע וילדה זכר וגו'. וביום השמיני ימול בשר ערלתו". (ויקרא יב ב). אנו מבקשים להתבונן בהשלכות של ברית המילה על הברית של עם ישראל עם הקב"ה. כיצד משפיעה מצות המילה בצורה מכרעת ואיסטרטגית על שימור הזהות היהודית לאורך אלפי שנים. & ...


פרשת מצורע
ה'מצורע' ש'ראה משם' – ומבצע חומת מגן הפרשה בחיי המעשה – מצורע - תשפ"ב הרב אליעזר שנוולד - ה'מצורע' ש'ראה משם' – ומבצע חומת מגן הפרשה בחיי המעשה – מצורע - תשפ"ב לזכרו של אחי היקר סמ"ר מאיר שנוולד הי"ד נפל בט' ניסן תשנ"ה הרב אליעזר שנוולד – ראש ישיבת ההסדר 'מאיר הראל' מודיעין החברה האנושית היא מסגרת נחוצה לקיום האנושי, אולם היא לא חפה ממורכבויות. המין האנושי זקוק לחברה כדי להתקי ...

פרשת מצורע
'מנקים שולחן' ביום שאחרי פרשה ומימושה - לפרשת מצורע – הגדול -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט - 'מנקים שולחן' ביום שאחרי פרשה ומימושה - לפרשת מצורע – הגדול -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט פרשת מצורע מהווה המשך לפרשת תזריע. בפרשת תזריע עוסקת התורה בדין יולדת ובאבחון של נגע הצרעת ובפרשת מצורע עוסקת בטהרת המצורע לאחר שנתרפא מצרעתו ונמצא נקי. לפני שיכנס ויחזור לשגרת חיים תקינים. תהליך ט ...

פרשת מצורע
בלשון נצורה - תקשורת ומידע בעידן המודרני -   פרשתנו פותחת בנגע הצרעת באדם. שנגרמת מהחטא החמור של הדיבור להרע: "זאת תהיה תורת המצורע" - זו היא תורתו של מוציא שם רע". (ערכין טו ב). גם טהרתו של המצורע, בהבאת הצפרים קשור ללשון הרע: "לפי שהנגעים באין על לשון הרע, שהוא מעשה פטפוטי דברים, לפיכך הזקקו לטהרתו צפרים, שמפטפטין תמיד בצפצוף ק ...


פרשת אחרי מות
אחרי מות - הפקת לקחים נכונה פרשה ומימושה – אחרי מות -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט - אחרי מות - הפקת לקחים נכונה פרשה ומימושה – אחרי מות -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט   פרשתנו פותחת בעבודת הכהן במקדש ביום הכיפורים. היא מתחילה  בציון מועד הציוי "אחרי מות שני בני אהרון" ומשמע מכך לכאורה שהציווי נובע 'כהפקת לקח' מהאסון של מות שני בני אהרון בחנוכת המשכן ביום השמינ ...

פרשת אחרי מות
אסטרטגית הבחירה בחיים -   פרשת 'אחרי מות' פותחת ב'סדר העבודה' של הכהן הגדול בבית המקדש ביום הכיפורים, ובמגבלות הכניסה אל קודש הקודשים.     "וידבר ד' אל משה, אחרי מות שני בני אהרן, בקרבתם לפני ד' וימותו. דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על הארון ולא ימות וגו ...


פרשת קדושים
ממלכת כהנים וגוי קדוש – לנו ולעולם הפרשה בחיי המעשה – פרשת קדושים – יום השואה יום הזכרון ויום העצמאות - תשפ"ב הרב אליעזר שנוולד - ממלכת כהנים וגוי קדוש – לנו ולעולם הפרשה בחיי המעשה – פרשת קדושים – יום השואה יום הזכרון ויום העצמאות - תשפ"ב הרב אליעזר שנוולד – ראש ישיבת ההסדר 'מאיר הראל' מודיעין אנו נמצאים בתקופת ימי הזכרון וימי האתחלתא דגאולה. ימים שאנו מציינים בהם את התחנות העקריות שבשיבת ציון השלישית. מחורבן לתקומה...

פרשת קדושים
במעלות קדושים פרשה ומימושה – קדושים -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט - במעלות קדושים פרשה ומימושה – קדושים -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט   פרשת קדושים נקראת בדרך כלל בשבועות של יום השואה וימי הזיכרון והעצמאות. הציוי על הקדושה הפותח את פרשתנו מקפל בתוכו מסר עמוק ועכשוי שקשור ליעוד של עם ישראל בעולם: "וידבר ד' אל משה לאמור: דבר אל כל עדת בני ישראל ...

פרשת קדושים
אסטרטגית הבחירה בחיים -         פרשת 'אחרי מות' פותחת ב'סדר העבודה' של הכהן הגדול בבית המקדש ביום הכיפורים, ובמגבלות הכניסה אל קודש הקודשים. "וידבר ד' אל משה, אחרי מות שני בני אהרן, בקרבתם לפני ד' וימותו. דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על הארון ולא ...


פרשת אמור
מתנת הארץ והכהנים במלחמתה הפרשה בחיי המעשה –פרשת אמור - תשפ"ב הרב אליעזר שנוולד - מתנת הארץ והכהנים במלחמתה הפרשה בחיי המעשה –פרשת אמור - תשפ"ב הרב אליעזר שנוולד – ראש ישיבת ההסדר 'מאיר הראל' מודיעין פרק הזמן שבין פסח לעצרת, כולל ימים מיוחדים לזיכרון של אירועים מהעבר הרחוק ומהעבר הקרוב יותר: יום הזיכרון לשואה, יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, יום העצמאות, ל"ג ...

פרשת אמור
שבת ומועד התחדשות מול קיבעון הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – אמור - תשפ"א   - שבת ומועד התחדשות מול קיבעון הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – אמור - תשפ"א   כמה מחשבה ועמל אנו משקיעים כדי להקים מערכות ומנגנונים שיממשו בצורה מוצלחת ויעילה את המטרות החשובות שאנו רוצים לממש. סוד ההצלחה בכל דבר תלוי ב'שיטת הפעולה'. כמה מחשבה ונסיון נדרשים כדי לגבש 'שיטה' מוצל ...

פרשת אמור
המחלוקת עם הצדוקים – לא מה שחשבתם הפרשה בחיי המעשה – פרשת אמור – ל"ג בעומר -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ - המחלוקת עם הצדוקים – לא מה שחשבתם הפרשה בחיי המעשה – פרשת אמור – ל"ג בעומר -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ השבת נקרא את פרשת אמור וביום שלישי יחול ל"ג בעומר. בשל כך אנו מבקשים לעסוק בהיבט מיוחד ואקטואלי של מצוות קצירת וספירת העומר. ידוע ומפורסם שהעיתוי של הקרבת העומר ותחילת ספירת העומ ...

פרשת אמור
מדינה יהודית – ערכים שהופכים למדינה פרשה ומימושה – אמור -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט - מדינה יהודית – ערכים שהופכים למדינה פרשה ומימושה – אמור -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט בתוך פרשת המועדים מוזכרת גם מצוות ספירת העומר המחברת בין פסח לשבועות: "וספרתם לכם ממחרת השבת שבע שבתות תמימות תהיינה. עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמישים יום וגו'" (ויקרא כג טו). ימי הספירה הם כ'חול המועד ...

פרשת אמור
'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת -  אמור – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד - העיתוי המובחר והנבחר 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת -  אמור – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד בשלהי הפרשה עוסקת התורה במצוות המועדים: "וידבר ד' אל משה לאמור: דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם: מועדי ד' אשר תקראו א(ו)תם מקראי קודש אלה הם מועדי וגו'. אלה מועדי ד' מקראי קודש אש ...

פרשת אמור
איסטרטגית השימור המחזורי של העוצמות הרוחניות -   בלב פרשתנו, פרשת אמור, מובאת פרשת המועדים. "וידבר ד' אל משה לאמר. דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם מועדי ד' אשר תקראו אתם מקראי קודש אלה הם מועדי". (ויקרא כג א) ה'מועד' הראשון הוא השבת. מצות המועדים הוזכרה כבר בצורה חלקית בספר שמות (כג, יד ואילך; לד, יח ואילך) ועוד תוזכר בספר במדבר ובספר דבר ...


פרשת בהר
מנהיגות אמיתית שמעל ומתחת לפני השטח הפרשה בחיי המעשה –פרשת בהר – ל"ג בעומר תשפ"ב הרב אליעזר שנוולד - מנהיגות אמיתית שמעל ומתחת לפני השטח הפרשה בחיי המעשה –פרשת בהר – ל"ג בעומר תשפ"ב הרב אליעזר שנוולד – ראש ישיבת ההסדר 'מאיר הראל' מודיעין פעמים רבות התבקשתי להרצות בפני צוערי קורס קצינים על "מנהיגות לאור מקורות היהדות". את הרצאתי הייתי נוהג לפתוח בשאלה: האם יכול להיות מנהיג מי שאין לו מונהגי ...

פרשת בהר
מדינת רווחה או כלכלה חופשית פרשה ומימושה – בהר -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט - מדינת רווחה או כלכלה חופשית פרשה ומימושה – בהר -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט בפרשת בהר יש ריכוז של מצוות שמשקפות תפיסה כלכלית-חברתית מאוזנת של התורה. היא פותחת במצוות השמיטה שמחייבת להשבית את עבודת הקרקע אחת לשבע שנים ולהפקיר את פרי השדה לכל דורש (ויקרא כה ו). מצווה המאזנת את הבעלות ...

פרשת בהר
'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת -  בהר – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד - הונאה עצמית בבחירה 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת -  בהר – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד בפרשתנו מצווה התורה פעמיים על איסור אונאה: "וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנֹה מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו! וגו'. ולא תונו איש את עמיתו! "(ויקרא כה יד-יז). חכמים לומדים מכפל הצו ...

פרשת בהר
אסטרטגיה אמונית של ניהול ושימור משאבי הקרקע הלאומיים - פרשת בהר פותחת במצוות השמיטה: "כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לד'". (ויקרא כה ב). ובהמשך במצוות היובל: "וקידשתם את שנת החמישים שנה, וגו', יובל היא תהיה לכם ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו" (שם י) יש משמעות מיוחדת לקריאת פרשת בהר ועיסוק בדין שמיטה ויובל, בשנת השמיטה, באר ...


פרשת בחוקותי
מבחן התוצאה או מבחן ההשקעה הפרשה בחיי המעשה –פרשת בחוקותי תשפ"ב הרב אליעזר שנוולד - מבחן התוצאה או מבחן ההשקעה הפרשה בחיי המעשה –פרשת בחוקותי תשפ"ב הרב אליעזר שנוולד – ראש ישיבת ההסדר 'מאיר הראל' מודיעין כמה פעמים יצא לכם לשמוע, בהקשרים שונים, את האמירה 'במבחן התוצאה וכו''. משמעותה היא שזהו המדד החשוב ביותר שאותו יש לבחון, האם התהליך הביא לתוצאה הרצויה. חברה הישגית וקריי ...

פרשת בחוקותי
מסורת וחידוש פרשה ומימושה – לפרשת בחוקותי -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט   - מסורת וחידוש פרשה ומימושה – לפרשת בחוקותי -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט אחת מהברכות שבפתיחת פרשת "אם בחוקותי תלכו"  היא על שפע היבול שיצמח מן השדה כשכר לקיום התורה והמצוות: "ואכלתם ישן נושן, וישן מפני חדש תוציאו" (ויקרא כו י). בפסוק זה, כביכול, יש סתירה בין תחילתו לסופו. בתחילתו - הב ...

פרשת בחוקותי
ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת -  בחוקותי – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד - הבחירה בשיח עם המציאות ה'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת בחוקותי – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד פרשת בחוקותי חותמת את ספר ויקרא בתוכחת הברכות והקללות. עזרא תיקן לקרותם לפני שבועות: "עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כוהנים קודם עצרת" (מגילה לא ב). בעוד שפרשת הברכ ...

פרשת בחוקותי
אסטרטגיה של התמודדות עם ממדים אמוניים של הפורענות ועם ההכחשה -   פרשת בחוקותי חותמת את ספר ויקרא. הפרשה פותחת בברית בין עם ישראל לקב"ה. בברכה שתהיה בשמירת הברית, ובפורענות, חלילה, בהפרתה. כבר בעיון ראשוני ניתן להבחין שהברכה והפורענות אינם מוזכרים בצורה סימטרית. הברכה באה באופן מלא ובבת אחת והפורענות בצורה מדורגת, בשלבים, כשכל שלב של פורענות מהווה 'א ...

צור קשר

אין לך חשבון עדיין? הרשמו עכשיו!

כניסה לחשבון