ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826


ויקהל-פקודי
סדר יום ציבורי חדש מתחיל הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – ויקהל פקודי - החודש - תשפ"א   - סדר יום ציבורי חדש מתחיל הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – ויקהל פקודי - החודש - תשפ"א   שינויים דרמטיים בחיי היחיד, האומה או האנושות מחייבים לייצר סדר יום חדש. הטבע האנושי נוטה לקיבעון ולרצות לחזור לשגרה המוכרת מהעבר. הוא מתקשה להשלים עם העובדה שמה שהיה כבר לא יהיה, ולהסתגל כמ ...

ויקהל-פקודי
דייקנות ומידתיות בשגרה ובשעת חרום הפרשה בחיי המעשה – פרשת ויקהל פקודי - החודש -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ - דייקנות ומידתיות בשגרה ובשעת חרום הפרשה בחיי המעשה – פרשת ויקהל פקודי - החודש -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ הדו"ח הדקדקני שנמסר בתחילת פרשת פקודי הוא למעשה סיכום לפרשיות המשכן. הדו"ח כולל פירוט מדויק: כמה נאסף, מאיזה סוג, ולמה הוא שימש. הדיוק מאפיין את פרשיות המשכן מפרשת תרומה ואילך, ...


תזריע-מצורע
בורא עולם בקנין השלם זה הבנין הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – תזריע מצורע – ספירת העומר- תשפ"א   - בורא עולם בקנין השלם זה הבנין הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – תזריע מצורע – ספירת העומר- תשפ"א   כיצד הייתם פועלים אם היו אומרים לכם שבאמצעות מעשה קטן, גם אם כרוך במאמץ גדול, אתם יכולים להשלים דבר גדול, חיוני?! ש'הגרוש' שלכם ישלים ל'לירה'?! האם אתם מכירים אנשים שהתחילו לל ...

תזריע-מצורע
משהו חדש מתחיל הפרשה בחיי המעשה – פרשת תזריע ומצורע -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ - משהו חדש מתחיל לזכרו של הרשל"צ הרב אליהו בקשי דורון זצ"ל הפרשה בחיי המעשה – פרשת תזריע ומצורע -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ פרשתנו פותחת באחד מהתופעות המרגשות ורבות העוצמה בהופעת חיים חדשים בעולם: "אישה כי תזריע וילדה זכר, וגו', וביום השמיני ימול בשר ערלתו וגו', ואם נקבה תלד וגו'" ( ...


אחרי מות - קדושים
ניצול הזדמנויות והחמצתן הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – אחרי מות – פסח שני– ל"ג בעומר- תשפ"א - ניצול הזדמנויות והחמצתן הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – אחרי מות – פסח שני– ל"ג בעומר- תשפ"א   מה מתוק הטעם של ניצול הזדמנות שנקרתה לפתחנו, כמה סיפוק הוא ממלא את לבנו, במיוחד אם מדובר ב'הזדמנות פז' – חד פעמית, שלא תחזור על עצמה, שהביאה לנו תועלת מרובה.   מאידך, כמה ...

אחרי מות - קדושים
אל תשליכום לעת זקנה הפרשה בחיי המעשה – פרשת אחרי מות קדושים -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ  - אל תשליכום לעת זקנה לזכרו של הרב ישעיהו הבר ז"ל מייסד עמותת מתנת חיים הפרשה בחיי המעשה – פרשת אחרי מות קדושים -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ משבר מגיפת הקורונה פוגע בעיקר בזקנים. הם פגיעים יותר מאחרים, וגם אחוז הנפטרים גבוה. חלק משמעותי ממדיניות ההגבלות שנקטה הממשלה נועדה לשמור על של ...

אחרי מות - קדושים
'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת -  אחרי מות-קדושים – יום העצמאות - תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד - עם שבוחר בקדושה 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת -  אחרי מות-קדושים – יום העצמאות - תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד צמד הפרשיות אחרי מות – קדושים נקרא בדרך כלל בשבת שלפני או אחרי יום העצמאות. לשתי הפרשיות יש הרבה מן המשותף. פרשת אחרי מות עוסקת בהסדרה של אופן כניסת הכהן הגדו ...


בהר-בחוקותי
המאבק על ירושלים הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – בהר בחוקותי – יום ירושלים - תשפ"א   - המאבק על ירושלים הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – בהר בחוקותי – יום ירושלים - תשפ"א   כבר כמה שבועות שקולות נפץ נשמעים מידי ערב בעיר העתיקה בירושלים. זיקוקים הנורים ע"י פורעים מערביי ירושלים לעבר כוחות הביטחון שלנו ורמוני ההלם שבאמצעותם כוחות הביטחון מנסים להשיב את הסדר על כנו ...

בהר-בחוקותי
אמת מסיני תצמח- לא קולא ולא חומרא הפרשה בחיי המעשה – פרשת בהר בחוקותי -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ - אמת מסיני תצמח- לא קולא ולא חומרא הפרשה בחיי המעשה – פרשת בהר בחוקותי -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ לזכרו של הרב אליעזר נחום רבינוביץ ז"ל צמד הפרשיות בהר-בחוקותי מתחיל בציוי על השמיטה 'בהר סיני' (ויקרא כה א). ומסתיים באיזכורו (ויקרא כז לד). וחותם את ספר ויקרא. "מה ענין שמיטה אצל הר סינ ...


מטות-מסעי
כך היא גאולתה של ארץ ישראל הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – מטות - מסעי - תשפ"א  - כך היא גאולתה של ארץ ישראל הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – מטות - מסעי - תשפ"א   אנו נמצאים בעיצומם של ימי 'בין המצרים' ובשבת ר"ח אב יתחילו מנהגי האבלות של 'תשעת הימים' על חורבן המקדש והארץ, והיציאה לגלות. אנו זוכים לציין את תשעת הימים בדור של גאולה, של שיבה לארץ ישראל ו ...

מטות-מסעי
כמיהה להנהגה ערכית מול אתגרים לא מוכרים מצפן או משוט הפרשה בחיי המעשה - לפרשת מטות מסעי –הרב אליעזר שנוולד - תש"פ - כמיהה להנהגה ערכית מול אתגרים לא מוכרים מצפן או משוט הפרשה בחיי המעשה - לפרשת מטות מסעי –הרב אליעזר שנוולד - תש"פ חתימת ספר במדבר בפרשיות פנחס מטות ומסעי עומדת בסימן חילופי ההנהגה וההכנות לכניסה המיוחלת לארץ ישראל. תקופה של שינוי דרמטי עבור עם ישראל; מעם שחי במדבר ארבעים שנה בצורה ניסית ...

מטות-מסעי
'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת מטות-מסעי – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד - הבחירה וסולם הערכים 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת -  מטות - מסעי – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד הפניה של שבט ראובן וגד למשה רבנו בבקשה לקבל נחלה בעבר הירדן המזרחי התקבלה בהסתייגות, בחשדנות ובביקורת, בין היתר בשל המניע של בקשתם. "ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום ...


שבת חול המועד
הושענא רבא – תשועה גדולה בשעת חיתום והכרעה - הושענא רבא – תשועה גדולה בשעת חיתום והכרעה הושענא רבה הוא היום השביעי והאחרון של חג הסוכות. יום מיוחד שציינו אותו באופן מיוחד במקדש כפי שמוזכר במשנה: "מצוות ערבה כיצד? מקום היה למטה מירושלים ונקרא מוצא, יורדין לשם ומלקטין משם מורביות של ערבה, ובאין וזוקפין אותן בצדי המזבח וראשיהן כפופין על גבי ...

שבת חול המועד
פסח מצה ומרור - ממשבר לצמיחה וגאולה הפרשה בחיי המעשה – פרשת פסח ושבת חול המועד -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ - פסח מצה ומרור - ממשבר לצמיחה וגאולה הפרשה בחיי המעשה – פרשת פסח ושבת חול המועד -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ בליל הסדר נזכיר את המשנה: "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים'" (משנה פסחים י ה). בכל שנה עלינו לברר מהי המשמעות של יציאת מצרים עבורנו, למצבנו המיוחד ...

שבת חול המועד
הסוכה – כמודל אידיאלי לאחדות בעם ישראל סוכות תש'פ - הרב אליעזר שנוולד - הסוכה – כמודל אידיאלי לאחדות בעם ישראל סוכות תש'פ - הרב אליעזר שנוולד האם יש קשר בין חג הסוכות לבין המודל האידיאלי לגישור על פני הפערים שבין הזרמים השונים בחברה הישראלית, בין דתיים לחילוניים, בין ימין לשמאל ובין עולים לוותיקים וכו'?  הגמ' במס' סוכה (כז ב) מביאה את דעתם של חכמים האומר ...

צור קשר

אין לך חשבון עדיין? הרשמו עכשיו!

כניסה לחשבון