רבא 10
Hoshana Raba
At the Hoshana Raba study night, there were about 300 participants.
Lessons were given by:
Rabbi Eliezer Shenvald
Moti Yogev
Judge David Mintz
Rabbi Lior Engelman
Major General Yoram Yair
Gen. Zvika Fairazen
Rabbi Yaakov Chikotai
Rabbi David Stav
Rabbi Avichai Katsin
 
Rabbi Haggai Lundin
Rav Shachar Kehan
 
 
Thanks to all the participants, it was a wonderful and succesful night.
.
 
 
 
 
הושענא רבא 1הושענא רבא 1הושענא רבא 1הושענא רבא 1הושענא רבא 1הושענא רבא 1הושענא רבא 1הושענא רבא 1
 
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account