ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826
 לבחור נכון ינואר 2022
Come for Shabbat!!
Next Shabbat, Parashat Beshalach
we will be having an openhouse Shabbat for High School seniors.
They will get to spend time with the Yeshiva students and Rabbis,
They will learn about the world of Torah,
learning and making in the city of Modi'in,
they will learn about our special tracks in the army.
And about the different options available.

Feel free to interest and share your acquaintances.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account