ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826
 חורב בירושלים

During these past weeks,

the Yeshiva holds classes for twelfth-graders in High School Yeshivot

ahead of their decisions making for next year.

Rabbi Shenvald is asked to talk to the students about their dilemmas for next year.

In the photo is a class between Rabbi Shenvald with the Seniors at the Horev in Jerusalem Yeshiva

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account