ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826
 דם 19.12.21
"Every One who saves one soul from Israel, as if he saved the whole world"
Blood donation saves lives.
This coming Sunday,
 
between 2:00 PM and 7:30 PM
 
at the Meir Harel Hesder Yeshiva
53 Emek Beit She'an Street, Modi'in

Everyone is welcome to come and donate.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account