ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826
 של גדי צדוק זל
The Yeshiva family sends condolences
to the Yeshiva Director Mr. Gadi Tsadok
on the passing of his late mother Hannah
 
Min ha­shamayim tenuhamu“–“May you be comforted from Heaven.”
May G-d comfort you among the rest of the mourners of Zion and Jerusalem
 

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account