ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826
 כסלו תשפב
19 Kislev in the Yeshiva

On the night of the 19th of Kislev,

in the spirit of Hasidism

a tish was held in the Yeshiva.

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account