ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826
 נכון
This week we had meetings with Twelfth graders ahead of next year
The Rosh Yeshiva spoke to High-School seniors from the Ner Tamid Yeshiva in Hashmonaim
and the Kiryat Arba High School
and Ishay met with Amit-Amichai students in Rehovot
and with the Pirchei Aharon Yeshiva in Kiryat Shmuel and Yavne Haifa.

These talks dealt with the challenges of choosing a path

that combines studying Torah at a high level

with quality military service in the spirit of the Hasmoneans.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account