ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826
 בקורס הפראמדיקים
The Rosh Yeshiva, Rabbi Shenvald
visited the paramedics during their course.
 
We wish them great success in the course and their coming up exams 

May they merit to save lives and sanctify G-d's name 🚨✡️

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account