ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826
 מסכת ביצה 2021
Siyum Masechet Beitza

The group of Daf Yomi students

completed Masechet Beitza

and immediately began studying Masechet Rosh Hashanah.

We wish them that just as they finished this Masechet,

they will be able to finish Masechet Rosh Hashanah,

Additional Tractates and Additional Books.

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account