ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826
 רבא תשפב
Despite the limitations of the Green Pass,
and the many people who watched via Zoom and YouTube,
Hoshana Rabba Night this year was more powerful than any other year!
There was a very large turnout.
Thank you to all of those who participated
making the night memorable.
 
The Yeshiva Family wishes its students,
their families and the entire Am Israel

A Good winter and only good health

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account