ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826
 לפני רה תשפב
"Chassidic Gathering" before Rosh Hashanah

As a spiritual preparation for Rosh Hashanah, we held a special and uplifting "Chassidic gathering" at the Yeshiva

with the Yeshiva Rabbis and Rabbi Shenvald.

We dealt with the spiritual matters of Rosh Hashanah according to the Chassidut and according to the late Rabbi Kook.

With the special melodies for Rosh Hashanah, which include melodies from the Ashkenazi communities

and piyyutim from the Sefardi communities.

The students joined in with musical instruments which added much to the special, uplifting atmosphere.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account