ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826
 מלכה אלול תשפא
As we return to Yeshiva for studies
for a new school year,
we also renewed the Yeshiva's 'Melaveh Malka' tradition
that takes place every Saturday night with the Rosh Yeshiva.
Along with the arrival of new students to the Yeshiva,
we also have new musicians and more musical instruments that enrich the atmosphere ....

And also a new supplier of the special pizzas that add to the atmosphere of the Melaveh Malka, fourth meal.

In honor of King David ..

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account