ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826
 סוף שנה גמלאים
Retirees Kollel returning to study

Last week we started the Yeshiva pensioners' Kollel.

This summer we prepared for the retirees' return to study at the Yeshiva.

However the overcoming of the Covid-19 pandemic

does not allow us, and learning resumed in Zoom.

We pray we can return to regular studying in the Beit Midrash face to face.

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account