ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826
 שחר ברנדריס
The day after Tu B'Av, we all gathered to celebrate the joy of Shachar Brandris and Yael's wedding.
Rabbi Shenvald led the ceremony, congratulated Shachar,
a Yeshiva student, Yael, and their families.
Rabbi Kupfeld also greeted Shachar and Yael, and spoke under the Chupa.
The Yeshiva students, who despite being 'on vacation' 
came in full force from all over the country,
'danced and jumped and made the bride and groom happy'
as only they know how to do.
ריקוד חתונה שחר ברנדריס
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account