ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826
 ט באב תשפא
Classes open to the community and via Zoom on Tisha BeAv
As every year, the Yeshiva held a special program with Shiurim by the Yeshiva Rabbis.
The shiurim were held on the evening and during the day. 
Different angles were discussed, all looking at the meaning of mourning over destruction.
And also a deep understanding of the spiritual need of the people of Israel in the Temple,
especially in the period in which we live.

As a community Yeshiva, the classes were open to the general public.

The classes were also broadcast on YouTube and Zoom.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account