ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826
 ביז בתמוז תשפא
Completion of a tractate during the fast of 17th of Tammuz
A group of students from the Meir Harel Yeshiva in Modi'in
initiated a unique study on the 17th of Tammuz -
in remembrance to the destruction of the Temple..
They decided to study the entire "Tractate Tamid" (Always)" in one day!
For hours on end, the group sat in the Beit Midrash and did not move until they were finished.
Naturally, the Siyum celebration and the refreshments were postponed to the next day;
together with all the Yeshiva members.

Happy are the people who these are their sons. אשרי העם שאלו הם בניו

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account