ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826
 ישראל מאיר לאו
Twenty years since the fall of Lieutenant Yair Nevenzal 
On Thursday, we marked the twentieth anniversary of Lieutenant Yair Nebenzal's falling,
in a terrorist attack on the way to his hometown of Neve Tzof.
 
We dedicated a special studying session in his holy memory.

In the photo, former Chief Rabbi, Rabbi Israel Meir Lau, at his memorial service.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account