ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826
 מסכת פירו ושפירר
We Continue finishing Masachtot
On the night of Shavuot, some students made a Siyum of Tractate Yoma.
The Yeshiva encourages students to take on challenges in Torah studying
and to complete books and tractates and thus advance in Torah study.
 
Congratulations to those who finish and reinforcement to all those on their way.

In the picture, Yosef Chaim Piro and Shai Shpirer making the Rosh Hashana Tractate Siyum this week.

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account