# #

English Video

מכירת חמץ דרך אתר שלנו Meirharel.org.il
האתר שלנו מאפשר לגולשיו – להקל עליהם את תהליך מכירת החמץ.

ההרשמה עד יום ה' י"ב ניסן (25/3) בשעה 20:00.
ראשית יש להדגיש:
א. יש עדיפות לבצע את המכירה פנים אל פנים ע"י רב בית הכנסת/ השכונה/ רבנות העיר.
ב. המכירה מיועדת לתושבי הארץ בלבד.
ג. המכירה לא מיועדת לבתי עסק, מפעלים, חברות ליצור מזון – כל אלה צריכים לבצע את המכירה ישירות מול הרבנות המקומית כדי לקבל אישור כשרות מטעמם.
ד. המכירה תתבצע לנכרי ביום ה י"ב ניסן (25/3) בשעה 21:00.
ה. קניית החמץ מגוי תתבצע במוצאי שבת – מוצאי שביעי של פסח כ"א ניסן (3/4)
ו. רצוי להקדיש עוד כמה דקות ללימוד הנושא בהרחבה באתר
ז. יש לקרוא את ההנחיות הבסיסיות טרם ימולאו הפרטים וישלחו בדוא"ל.

גרעין קהילתי מאיר הראל מודיעין מברך את ציבור הגולשים בברכת "פסח כשר ושמח".
ניתן לצפות בשיעורים לפסח באתר יוטוב:  https://m.youtube.com/user/yeshivatmeirharel
ובדף הפייסבוק https://m.facebook.com/meirharelmodiin/

ישיבת מאיר הראל מודיעין מברכת את ציבור הגולשים בברכת "פסח כשר ושמח".

הנחיות

  1. על מנת למנות את הרב כשליח למכור את החמץ שלכם בערב פסח עליכם לומר: הריני ממנה את הרב אליעזר שנוולד ראש ישיבת ההסדר במודיעין, או את שלוחו למכור את החמץ שלי. בהתאם לשטר ההרשאה המצו"ב.
  2. יש למלא את הפרטים במקומות המתאימים, ולשלוח.
  3. במידה וברצונכם למכור חמץ במקומות שונים, או מוכרים עבור אחרים (רצוי שימנו אתכם במפורש למכור עבורם) יש למלא טפסים נפרדים.
  4. עד שעת המכירה - ביום ג' י"ג ניסן (7/4) בשעה 21:00. יש לרכז את מוצרי החמץ וכלי החמץ במקום מוגדר, (עדיף חדר שלא בשימוש בחג, או ארון סגור) ולסמן בשלט "חמץ"- לבל ישתמשו בהם בטעות.
  5. ניתן להשאיר חמץ כדי לאוכלו למחרת עד סוף שעת אכילה, את מה שנשאר יש לבער עד שעת הביעור.
  6. ניתן יהיה לחזור ולהשתמש בחמץ במוצאי הפסח, ביום ד' כ"א ניסן (15/4) בשעה 20:00.
  7. כדי לוודא שפנייתכם התקבלה ומטופלת, וודאו שקיבלתם אישור בדוא"ל מאתר הישיבה

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account