# #

האומנם רק תרי"ג מצוות- הרב אליעזר שנוולד

docמצוות תפילין ובר מצווה - הרב אליעזר שנוולד 

docמעמד הר סיני ומצוות ידיעת תורה לשמה - הרב אליעזר שנוולד 

מתן תורה בקהילה - הרב אליעזר שנוולד 

מתן תורה הנגלה והנסתר- הרב אליעזר שנוולד

הנצחת מעמד הר סיני -הרב אליעזר שנוולד

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account