# #

English Video

 חיריק בבימ
ברית מילה בבית הישיבה

השבוע נכנס לברית בבית המדרש של הישיבה אליהו שלום חיריק נ"י

בנם של אברך הישיבה מאור חיריק ואלישבע.

כסנדק התכבד אביו של מאור,

והמוהל היה רב העיר הרב צ'קוטאי,

ראש הישיבה הרב שנוולד והרב קופלד התכבדו בברכות ובעמידה לברכות.

נגני הישיבה הובילו את הניגונים והשירה,

ותלמידי הישיבה היו שותפים באירגון ובקישוט בית המדרש.

אנו מאחלים לאליהו שלום הקטן ולכל המשפחה

מזל טוב שיזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים מתוך בריאות והרבה נחת

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account