# #

הוראת הלכה בפני רבו ובמקום רבו, ונטילת רשות מרבו להורות הלכה - הרב אליעזר שנוולד

 

 

סוגיית הפשרה, וסיכום לפי השיטה הנושאית - הרב אליעזר שנוולד - ישיבת ההסדר "מאיר הראל" מודיעין

 

שיעור כללי - פסח חזקיה - עיון בשיטת הרמב"ם - הרב ידידיה כהנא - ישיבת ההסדר "מאיר הראל" במודיעין

 

שיעור כללי - מצוות מינוי מלך - הרב אליעזר שנוולד - ישיבת ההסדר "מאיר הראל" במודיעין

 

שיעור כללי - מצוות כתיבת ספר תורה לכל איש מישראל - הרב אליעזר שנוולד - ישיבת ההסדר "מאיר הראל"

 

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account