ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826

לימוד תורה

מצוות ההשבתה והעינוי ביום הכיפורים. ומצוות האכילה בערב יום הכיפורים. מתדמים למלאכים.

 

מצוות תקיעת שופר כ"זיכרון" ואכילת מצה ובירור שיטת הרמבם

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account