ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826

לימוד תורה


פרשת דברים
שבת החזון הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – דברים – שבת חזון - תשפ"א  - שבת החזון הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – דברים – שבת חזון - תשפ"א  'שבת חזון' היא השבת הסמוכה והמכינה לט' באב. היא האחרונה מג' שבתות 'תלתא דפורענותא' ונקראת על שם הפטרתה: "חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים וגו'". בפרק זה הפותח את ספר ישעיהו דברי תוכחה וביקורת קשה ...

פרשת דברים
קללת הלעומתיות וגאולת הפוזיציה הפרשה בחיי המעשה - לפרשת דברים - חזון –- תש"פ הרב אליעזר שנוולד  - קללת הלעומתיות וגאולת הפוזיציה   - איכה אשא טרחכם משאכם וריבכם הרב אליעזר שנוולד הפרשה בחיי המעשה - לפרשת דברים - חזון –- תש"פ   דברי הפרידה של משה רבנו מעם ישראל מאפשרים לנו לזהות תופעות חברתיות וציבוריות שאיתן נאלץ להתמודד כמנהיג. באופן לא מפתיע חלק מהם קיימות גם כיו ...

פרשת דברים
משנה תורה – לִשנות כדי לְשנות פרשה ומימושה – דברים -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט - משנה תורה – לִשנות כדי לְשנות פרשה ומימושה – דברים -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט  חומש 'דברים' נקרא על שם הפתיח של פרשתנו: "אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן" (דברים א א). בחז"ל הוא נקרא 'משנה תורה' על שם: "וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר" (דברים יז יח). 'משנה תורה' היא ...

פרשת דברים
'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת דברים – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד - עולם הבחירה והבקרה 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת -  דברים – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד ספר דברים בכלל ופרשת דברים בפרט, מהוים אבן יסוד בבנין הציבוריות הישראלית לדורות.  ה'תוכחה' הציבורית; הביקורת ותהליכי ההשתפרות והתיקון שמובלים ע"י ההנהגה. כל אלה מקופלי ...

פרשת דברים
הרב עמית רותם - שיעור הפטרות - הפטרת "דברים" -   שיעור מפי הרב עמית רותם. העוסק בתוכן ההפטרה, והקשר בין ההפטרה לפרשה.  השיעור הנוכחי עוסק בהפטרת "דברים" המהווה חלק מתלתא דפורענתא, ההפטרת "חזון ישעיה".  

פרשת דברים
אסטרטגיה של ביקורת ציבורית בונה עתיד - ימי המבצע "צוק איתן" מעלים לדיון סוגיות צבאיות, אסטרטגיות, וציבוריות. לצד כל אלה עולות סוגיות חשובות ביותר של מנהיגות. השבת אנו מתחילים לקרוא את ספר דברים – משנה התורה וספר התוכחה. מפרשתנו אנו מבקשים ללמוד על אסטרטגיה של ביקורת ציבורית כדי לתקן את העתיד, כיצד מובילים מהלכים ציבוריים של הפקת לקח ...

פרשת דברים
סוד הקשר של עם ישראל לארץ ישראל והשלכתו האיסטרטגית - חזון  פרשת דברים נקראת בדרך כלל בשבת "חזון" הסמוכה לתשעה באב. בפרשתנו חוזרת התורה בהרחבה על חטא המרגלים. הוא העשירי מבין הנסיונות שניסו ישראל את הקב"ה במדבר, (ערכין טו א) והוא גם החמור שבהם. בעקבותיו נגזר על דור שלם של ששים ריבוא למות במדבר: "ויקצוף וישבע לאמור: אם יראה איש באנשים האלה הדו ...


פרשת ואתחנן
נחמה שינוי וריפוי הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – ואתחנן– שבת נחמו - תשפ"א  - נחמה שינוי וריפוי מוקדש ליום השנה לנפילתם של סמ"ר יהונתן איינהורן  הי"ד וסא"ל אבנר גולדמן ז"ל הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – ואתחנן– שבת נחמו - תשפ"א  'שבת נחמו' פותחת את סדרת 'שבע דנחמתא' – שבע שבתות הנחמה שאחרי ט' באב. בשבת זו אנו קוראים את פרשת ואתחנן ומזכירים את מ ...

פרשת ואתחנן
אמונה, נחמה, ותקוה בעת משבר הרב אליעזר שנוולד הפרשה בחיי המעשה - לפרשת ואתחנן – נחמו - תש"פ   - אמונה, נחמה, ותקוה בעת משבר הרב אליעזר שנוולד הפרשה בחיי המעשה - לפרשת ואתחנן – נחמו - תש"פ   אנו נמצאים בעיצומו של משבר הקורונה, משבר רפואי וכלכלי ומשבר בין חלקי החברה הישראלית שהולך ומתעצם. רבים מבקשים חיזוק אמוני ותעצומות ומצפים לקריאת כיוון. אף אנו מבקשים לקבל השראה והעצמה אמו ...

פרשת ואתחנן
להכיר בזכות - להודות ולקחת אחריות פרשה ומימושה – ואתחנן -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט - להכיר בזכות - להודות ולקחת אחריות פרשה ומימושה – ואתחנן -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט פרשת 'ואתחנן' פותחת בתחינה של משה רבנו לקב"ה לזכות להיכנס לארץ ישראל: "ואתחנן אל ד' בעת ההוא לאמור: וגו', אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון" (דברים ג כ ...

פרשת ואתחנן
ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה - לפרשת ואתחנן – תשע"ח – הרב אליעזר שנוולד - בחירה בלתי אפשרית 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת ואתחנן – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד הפרשה נפתחת ב'נסיון על' של משה רבנו לשנות את רוע הגזירה שנגזרה עליו שלא להיכנס לארץ ישראל: "ואתחנן אל ד' בעת ההיא לאמור: ד' אלקים אתה החלות להראות את עבדך את גודלך ואת ידך החזקה וגו'. אעברה ...

פרשת ואתחנן
נחמה לאומית כאבן יסוד אסטרטגית - 'שבת נחמו' היא אחת מהשבתות שזכו לשם מיוחד. היא חלה בדרך כלל בשבת פרשת ואתחנן ובאה לאחר ט' באב. שם השבת נקרא על שם פתיחת ההפטרה: "נחמו נחמו עמי יאמר אלקיכם. דברו על לב ירושלים וקיראו אליה, כי מלאה צבאה, כי נרצה עונה, כי לקחה מיד ד' כפליים בכל חטאתיה". (ישעיה מ א). שבת זו היא הראשונה משבע שבתות הנח ...


פרשת עקב
ילודה היא ברכה – על דמוגרפיה ונאורות הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – עקב - תשפ"א  - ילודה היא ברכה – על דמוגרפיה ונאורות הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – עקב - תשפ"א  לפני קצת יותר משבוע קיים 'מכון פועה' קמפיין גיוס המונים. הציבור הרחב התגייס, פתח את הלב ואת הכיס, וביקש להיות שותף לעבודת הקודש של המכון. במשך כמה עשורים המכון מסייע לזוגות להגשים את חלומם, הטבע ...

פרשת עקב
כוחי ועוצם ידי הרב אליעזר שנוולד הפרשה בחיי המעשה - לפרשת עקב - תש"פ   - כוחי ועוצם ידי הרב אליעזר שנוולד הפרשה בחיי המעשה - לפרשת עקב - תש"פ    השוואה בין המצב שהיה בעולם לפני משבר הקורונה לבין המצב כעת מצביעה על כמה שינויים דרמטיים. אחד מהם קשור לתודעת השולטנות האנושית בעולם. עד לפני המשבר האנושות ניהלה את העולם ביד רמה. הטכנולוגיה והמדע הגיעו ל ...

פרשת עקב
עפולה תרי"ג פרשה ומימושה – עקב -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט - עפולה תרי"ג פרשה ומימושה – עקב -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט פרשתנו נקראת על שם הפתיח שלה: "והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה וגו' ושמר ד' לך את הברית ואת החסד" (דברים ז יב). בפשטות יש בפסוק הבטחה לגמול אלוקי על שמירת משפטי התורה: "והיה סיבת שומעכם המשפטים ועשותכם אותם שישמור לכם השם בריתו" ...

פרשת עקב
'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת עקב – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד - הנסיון והבחירה 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת עקב – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד בפרשתנו חושף משה רבנו את התכלית האלוקית של הובלת עם ישראל במדבר השומם. דוקא: "וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך ד' אלקיך זה ארבעים שנה במדבר, למען ענותך לנסותך לדעת את אשר בלבבך התשמור מצוותיו אם לא. וי ...

פרשת עקב
תחושת המסוגלות ומפתח ההצלחה -         בפתיח של הפרשה מתייחס משה רבנו להתמודדות המורכבת עם האתגרים הלאומיים - הרוחניים והביטחוניים הצפויים לעם ישראל בכניסה לארץ. "כי תאמר בלבבך רבים הגוים האלה ממני איכה אוכל להורישם. לא תירא מהם זכור תזכור את אשר עשה ד' אלקיך לפרעה ולכל מצרים וגו'" (דברים ז יז-יח) ...


פרשת ראה
דור של בחירה מחפש גבולות הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – ראה - תשפ"א  - דור של בחירה מחפש גבולות הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – ראה - תשפ"א  מוקדש לזכרו של מר משה שרם ז"ל (אביו של סגן הראל שרם הי"ד) במלאת שנה לפטירתו.  בשבוע שעבר צוטטה שרת החינוך בהתנגדותה לביצוע חיסונים לקורונה בבתי הספר, למרות שבדרך זו היקף המתחסנים עשוי לגדול ולקטוע את ...

פרשת ראה
היכן מתי איך ובמי יבחר הפרשה בחיי המעשה - לפרשת ראה - תש"פ   הרב אליעזר שנוולד - היכן מתי איך ובמי יבחר הפרשה בחיי המעשה - לפרשת ראה - תש"פ   הרב אליעזר שנוולד לזכר הרב עדין אבן ישראל - שטיינזלץ ז"ל בכ"ח באייר תשכ"ח בבוקר שהינו במקלט בצפת עם אמא ז"ל. האבות כולם, כולל אבא, היו מגוייסים והילדים שהו במקלט עם האמהות. המתח היה גדול. כולם חששו לגורל יקיריהם והיו צ ...

פרשת ראה
בחירות גורליות באלול פרשה ומימושה – ראה -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט - בחירות גורליות באלול פרשה ומימושה – ראה -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט פרשתינו פותחת בברכות וקללות: "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה: את הברכה אשר תשמעו אל מצוות ד' אלוקיכם אשר אנכי מצוה אתכם היום. והקללה אם לא תשמעו אל מצוות ד' אלוקיכם וגו'" (דברים יא כו-כח). אולם אלה שונים ...

פרשת ראה
ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת ראה – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד - 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת ראה – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד בפרשתנו מזכירה התורה תופעה יחודית ויוצאת דופן שפותחת לנו צוהר נוסף לעולם המופלא של הבחירה האנושית, ולמעגלים המופלאים הכרוכים בה ומגיעים עד כבשונו של עולם. התרה עוסקת בדין של נביא שקר, מאחז עיניים, שמתחזה בפני העם ...

פרשת ראה
המשמעות האסטרטגית שבאיחוד הבירה הרוחנית והריבונית -   בפרשתנו אנו מצווים על הנחת אחת מאבני היסוד של האומה הישראלית, בנית "בית הבחירה", והקמת 'בירה רוחנית' לעם ישראל. "כי אם אל המקום אשר יבחר ד' אלקיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם לשכנו תדרשו ובאת שמה". (דברים יב ה). בירה זו תאחד ותרכז תחת קורת גג אחת את המרכז הרוחני ואת הריבונות השלטונית הממ ...


פרשת שופטים
אמון הציבור מתחיל בשופטים הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – שופטים - תשפ"א - אמון הציבור מתחיל בשופטים הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – שופטים - תשפ"א מחקרים וסקרים שונים מורים כי בשנים האחרונות חלה ירידה דרמטית ב'מדד אמון הציבור' במערכת המשפט. זוהי בעיה קשה המסכנת את אושיותיה של חברה מתוקנת. מטבע מהותה של מערכת שפיטה ואכיפה שהיא אינה נזקקת להסכמה של מתדיינ ...

פרשת שופטים
צדק והפרדת רשויות תרדוף הרב אליעזר שנוולד הפרשה בחיי המעשה - לפרשת שופטים - תש"פ - צדק והפרדת רשויות תרדוף הפרשה בחיי המעשה - לפרשת שופטים - תש"פ  הרב אליעזר שנוולד לזכר מר משה ניסים שרם ז"ל אביו של סגן הראל שרם הי"ד מאז ומעולם נזקקה חברה מתוקנת להיות בנויה מכמה רשויות בסיסיות. ומאז ומעולם היה חוסנה של חברה חופשית תלוי בהפרדה בין הרשויות. מקומה של הרשות השופטת ...

פרשת שופטים
ממלכתיות ריבונית ומלכות שמים פרשה ומימושה – שופטים -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט - ממלכתיות ריבונית ומלכות שמים פרשה ומימושה – שופטים -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט בפרשתנו עוסקת התורה במינוי המלך: "ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותי. שום תשים עליך מלך אשר יבחר ד' אלקיך בו" (דברים יז יד-טו). מה השלכותיה למציאות ימינו במדינת ישראל, לשיטת ממשל דמוקרטית פרלמנטר ...

פרשת שופטים
שוחד בחירות 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת שופטים – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד - שוחד בחירות 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת שופטים – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד בפרשתנו חוזרת התורה על האיסור של הדיינים לקחת שוחד: "לא תטה משפט, לא תכיר פנים, ולא תקח שוחד. כי השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים" (דברים טז יט). איסור זה כבר הוזכר בפרשת משפטים: "לא ...

פרשת שופטים
לא לפחד כלל -   מי אינו מכיר את תחושת הפחד, זו שתוקפת את האדם כשהוא מתקרב לאזור של סכנה, מוחשית או מדומה וגורם להשפעות פיזיולוגיות שונות. פחד שעלול לגרום פעילות יתר או שיתוק והלם לעיתים עד כדי פגיעה נפשית קשה ובלתי הפיכה. גם את כוחו של הפחד שמפעיל את מנגנוני הזהירות מפני פגיעה, איום על הקיום, מפני העת ...

פרשת שופטים
"עד רדתה" – האסטרטגיה של מלחמות ישראל בחול ובשבת -   בפרשיות ספר דברים מובאים פרקים שלמים בתורת הלחימה (לאחד מהם כבר התייחסנו בעבר), אחד מהם, נמצא בפרשתנו (דברים כ י"ט): "כִּי תָצוּר אֶל עִיר יָמִים רַבִּים לְהִלָּחֵם עָלֶיהָ לְתָפְשָׂהּ וכו'.. וּבָנִיתָ מָצוֹר עַל הָעִיר אֲשֶׁר הִיא עֹושָׂה עִמְּךָ מִלְחָמָה, עַד רִדְתָּה". מהפסוק האחרון ...


פרשת כי תצא
'כי תצא' ב'צבא העם' למלחמה מודל 'צבא העם' או 'צבא שכיר מקצועי' הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – כי תצא - תשפ"א - 'כי תצא' ב'צבא העם' למלחמה מודל 'צבא העם' או 'צבא שכיר מקצועי' הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – כי תצא - תשפ"א בתקופה האחרונה עולה מידי פעם הרעיון להחליף את המודל של "צבא העם", שגיבש בן גוריון, במודל של "צבא שכיר - מקצועי". המצדדים ברעיון, רואים בו פתרון לבעיות במימוש המודל של "צ ...

פרשת כי תצא
זה התחיל הרבה לפני שזה קרה הפרשה בחיי המעשה - לפרשת כי תצא - תש"פ הרב אליעזר שנוולד - זה התחיל הרבה לפני שזה קרה הפרשה בחיי המעשה - לפרשת כי תצא - תש"פ הרב אליעזר שנוולד לזכרו של הגרז"ן  - הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל לאחרונה התפרסמה פרשת אונס מזעזעת שהסעירה, ובצדק, את השיח הציבורי. רבים ראו בה ביטוי להתדרדרות חמורה בנורמות המוסריות ולכשלים חינוכיים וערכיים...

פרשת כי תצא
לא תוכל להתעלם פרשה ומימושה – כי תצא -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט - לא תוכל להתעלם פרשה ומימושה – כי תצא -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט מצוות השבת אבדה שבפרשתנו היא אחת המצוות המוכרות והנלמדות כבר מגיל צעיר. אולם הרחבת הלימוד ממקורות חז"ל ראשונים ואחרונים תלמד שהיא כוללת הרבה יותר תחומים ממה שנראה בתחילה. כמה מהם יהיו אקטואליים מאד בשבוע הקרוב, שבוע של בחי ...

פרשת כי תצא
הבחירה להתעלם 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת כי תצא – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד - הבחירה להתעלם 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת -  כי תצא – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד מצוות השבת אבידה שבפרשתנו כוללת שתי מצוות: השבת האבידה לבעליה, ואיסור התעלמות של המוצא מהאבדה האבודה: "לא תראה את שור אחיך או את שיו נדחים והתעלמת מהם. השב תשיבם לאחיך...

פרשת כי תצא
מצות מעקה - והאיסטרטגיה של אמונה ובטחון לאומי - פעמים שמצווה אחת מתרי"ג המצוות, שקשורה למצב מסויים, פרטני, היא למעשה יסוד ועיקר כללי– ביהדות. כך הוא גם לגבי מצוות מעקה שבפרשתנו, שמתייחסת לחובת בעלי בתים לדאוג לבטיחות הבית ולהתקנת מעקה בטיחות לגג (דברים כב ח): "כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגך, ולא תשים דמים בביתך, כי יפול הנופל ממנו". הרמב"ם ...

פרשת כי תצא
מצות השבת אבידה אסטרטגיה של הגנת הבעלות הקניינית -   איסור הלנת שכר בפרשה מכונה בשם עושק, דהיינו גזל-למרות שהמעסיק רק מתאחר בתשלום ובסופו של דבר משלם (דברים כד יד- טו): לא תעשוק שכיר עני ואביון מאחיך או מגרך אשר בארצך בשעריך. ביומו תיתן שכרו ולא תבוא עליו השמש. (בחז"ל הבדילו בין מי שמאחר בתשלום השכר ומי שמתכחש אליו לחלוטין, אולם לא נעסוק ב ...

פרשת כי תצא
מצות השבת אבידה אסטרטגיה של הגנת הבעלות הקניינית -   שבתון    בפרשתנו מצווה התורה על מצוות השבת אבידה: "לא תראה את שור אחיך או את שיו נדחים והתעלמת מהם, השב תשיבם לאחיך". (דברים כב א). חכמים למדו מכאן שיש שתי מצוות מצוות עשה "להשיב את האבידה לבעליה". (רמב"ם סהמ"צ עשה רד). ומצוות "לא תעשה" שלא להתעלם ממנה ולהתחמק מהמחוייבות הא ...


פרשת כי תבוא
הסליחות והכמיהה ליהדות הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – כי תבוא - תשפ"א - הסליחות והכמיהה ליהדות הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – כי תבוא - תשפ"א בשבוע שעבר במסגרת שרות המילואים הזדמנתי לבסיס צה"ל בעיר ילדותי צפת. גם שם, כמו כנראה גם בבסיסים נוספים, עשרות חיילים שאינם 'דתיים', הצטרפו מידי לילה לאמירת הסליחות לאחר חצות הלילה. למותר לציין שלמחרת הם נדרשו ל ...

פרשת כי תבוא
שימור התודעה הלאומית והנדסת התודעה הפרשה בחיי המעשה - לפרשת כי תבוא -  תש"פ הרב אליעזר שנוולד - שימור התודעה הלאומית והנדסת התודעה הפרשה בחיי המעשה - לפרשת כי תבוא -  תש"פ    הרב אליעזר שנוולד מצות הביכורים פותחת את פרשתנו. הבאת הביכורים  למקדש אינה נעשית בצורה סתמית. היא מלווה במצוה נוספת ב'מקרא ביכורים': "ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו: הגדתי היו ...

פרשת כי תבוא
זה לא נגמר גם כשנדמה שזה נגמר פרשה ומימושה – כי תבוא -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט - זה לא נגמר גם כשנדמה שזה נגמר פרשה ומימושה – כי תבוא -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט צפיה דרוכה וממושכת למשהו שיקרה, מאמץ ממושך להשגת יעד כלשהו או להגשים אידאולוגיה כלשהי גורמים לכך שכשהדבר קורה או כשמגיעים אל היעד נדמה שהגענו אל המנוחה ואל הנחלה, ועתה ניתן להנות מהתוצאות לשבת בשלווה ולנוח ...

פרשת כי תבוא
בחירה חופשית שכר ועונש 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת כי תבוא – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד - בחירה חופשית שכר ועונש 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת כי תבוא – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד בפרשתנו מזכירה התורה את 'מעמד הברית' בהר גריזים והר עיבל, הברכות והקללות, ואת השכר והעונש על שמירת התורה: "והיה אם שמוע תשמע בקול ד' אלקיךלשמור לעשות את כל מצוותיו אשר אנכי מצווך הי ...

פרשת כי תבוא
החקלאות בישראל קדושה או אמצעי קיום אסטרטגי -     פרשתנו פותחת במצוות הביכורים. מצווה חקלאית התלויה בארץ, להביא את הפירות הראשונים של העמל החקלאי לבית המקדש. "ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, אשר ד' אלקיך נותן לך ושמת בטנא, והלכת אל המקום אשר יבחר ד' אלקיך לשכן שמו שם".(דברים כו א). בסמוך אליה מצווה התורה על ביעור ...


פרשת ניצבים
התייצבות יהודית מול אתגרי הזמן הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – נצבים – ראש השנה - תשפ"ב - התייצבות יהודית מול אתגרי הזמן הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – נצבים – ראש השנה - תשפ"ב ראש השנה בפתח. זמן לחשבון נפש ולהגדרת יעדים לשנה הבאה. גם לחשבון נפש מתמשך מול אתגר קיומי, שגילו כבר יותר משלושת אלפים ושלוש מאות שנים, מאז מתן תורה, ואולי אף החל כחמש מאות שנים לפני כן, עם תחי ...

פרשת ניצבים
נחפשה דרכנו לציונות דתית הרב אליעזר שנוולד הפרשה בחיי המעשה - לפרשת ניצבים - תש"פ - נחפשה דרכנו לציונות דתית הרב אליעזר שנוולד  הפרשה בחיי המעשה - לפרשת ניצבים - תש"פ בפרשתנו מוזכרת התשובה בכמה הקשרים: "ושבת עד ד' אלהיך ושמעת בקולו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. ושב ד' אלהיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך ד' אלהיך שמה וגו'. וֶהֱבִ ...

פרשת ניצבים
ניצבים באחדות מגזרית ולאומית פרשה ומימושה – ניצבים – ראש השנה  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט – תש"פ - ניצבים באחדות מגזרית ולאומית פרשה ומימושה – ניצבים תשע"ט – ראש השנה תש"פ - הרב אליעזר שנוולד   בפתיחת פרשת ניצבים מכנס משה רבנו את כל העם למעמד של אחדות וכריתת ברית: "אתם נצבים היום כולכם לפני ד' אלוקיכם ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, ושוטריכם כל איש ישראל. טפכם, נשיכם, ...

פרשת ניצבים
מתקפה על חופש הבחירה 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת נצבים – תשע"ח – הרב אליעזר שנוולד - מתקפה על חופש הבחירה 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת נצבים – תשע"ח – הרב אליעזר שנוולד דברי הנצח של התורה שבפרשתנו מהדהדות בלבבות, בעיצומם של ימי הרחמים והסליחות, ומבקשות לכוין את דרכה של האנושות: "ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע וגו'. העידותי בכם היום את השמים ואת ...

פרשת ניצבים
מבקשים סליחה -       "לא יאבה ד' סלוח לו. כי אז יעשן אף ד' וקנאתו באיש ההוא ורבצה בו כל האלה הכתובה בספר הזה וגו'" (דברים פרק כט יט). הסליחה היא אחד מאבני היסוד ביחסי הגומלין שבין אדם לזולתו. בין אדם לחברו ובין אדם למקום. אולם לעיתים במצבי קיצון, כשהאדם פועל בצורה בלתי נסלחת, גם הסליחה ...


פרשת וילך
מיום כיפורים ההוא ליום כיפורים זה הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – וילך – שבת תשובה – יוה"כ תשפ"ב - מיום כיפורים ההוא ליום כיפורים זה הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – וילך – שבת תשובה – יוה"כ תשפ"ב מאז מלחמת יוה"כ התווסף היבט נוסף לאוירת התשובה של הימים הנוראים 'בין כסה לעשור'. לחשבון הנפש ולתיקון האישי, המשפחתי והקהילתי נוסף היבט דומיננטי של חשבון נפש ציבורי ותיקון לאומי קולקטיב ...

פרשת וילך
תשובת היחיד והיחד פרשה ומימושה – וילך – שבת תשובה ויום הכיפורים  - הרב אליעזר שנוולד - תש"פ - תשובת היחיד והיחד פרשה ומימושה – וילך – שבת תשובה ויום הכיפורים  - הרב אליעזר שנוולד - תש"פ שבת וילך היא גם 'שבת תשובה' והכנה ליום הכיפורים. בפרשתינו מצוה התורה על מעמד ההקהל. ואנו מבקשים לבחון את הקשר בינו לבין השבת, התשובה, ויום הכיפורים ואת השלכותיו להיום. במעמד ההקהל התכנס כל העם ב ...

פרשת וילך
התשובה והבחירה 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת וילך – שבת תשובה תשע"ט  – הרב אליעזר שנוולד - התשובה והבחירה 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת וילך – שבת תשובה תשע"ט  – הרב אליעזר שנוולד בפרשתנו חושף הקב"ה בפני משה רבנו את העתיד של עם ישראל אחרי מותו. התחזית קודרת. היא כוללת כשלונות וחטאים חמורים שעלולים להביא על עם ישראל עונשים קשים: "ויאמר ד' אל משה הנך שוכב עם אבותיך, וקם ה ...

פרשת וילך
פרשת וילך - שבת שובה - התשובה והבחירה'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת וילך – שבת תשובה תשע"ט  – הרב אליעזר שנוולד בפרשתנו חושף הקב"ה בפני משה רבנו את העתיד של עם ישראל אחרי מותו. התחזית קודרת. היא כוללת כשלונות וחטאים חמורים שעלולים להביא על עם ישראל עונשים קשים: "ויאמר ד' אל משה הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם ...

פרשת וילך
איסור הפחד ברמה האיסטרטגית - בפרשתנו נפרד משה רבנו מעם ישראל סמוך לפטירתו. עם ישראל נמצא ערב הכניסה לארץ ישראל. משה רבנו חוזר ומדגיש את החובה להשלים את משימת ירושת הארץ, בהנהגתו של יהושע. משה מצווה ומחזק את רוח העם: "חזקו ואמצו אל תיראו ואל תערצו מפניהם, כי ד' אלקיך הוא ההולך עמך לא ירפך ולא יעזבך". (דברים לא ו). צווי זה דומ ...


פרשת האזינו
הסוכה ואשלית ההגנה ההרמטית הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – האזינו - סוכות תשפ"ב - הסוכה ואשלית ההגנה ההרמטית הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – האזינו - סוכות תשפ"ב חג הסוכות ומצוות הישיבה בסוכה חביבים מאד על ישראל. לבנית הסוכה וקישוטיה גוייסה מיטב היצירתיות היהודית לאורך כל הדורות. מבין התמונות שחרוטות בזכרוני מחג הסוכות במלחמת יום הכיפורים, תמונות של סוכות יצירתיות ו ...

פרשת האזינו
התשובה והמרכיב החברתי הרב אליעזר שנוולד הפרשה בחיי המעשה – לשבת תשובה יום כיפור ופרשת האזינו – ויום הכיפורים – תשפ"א   - התשובה והמרכיב החברתי הרב אליעזר שנוולד הפרשה בחיי המעשה – לשבת תשובה יום כיפור ופרשת האזינו – ויום הכיפורים – תשפ"א    בתום פסוקי שירת האזינו מצווה משה רבנו: "ויאמר אליהם שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנכי מעיד בכם היום, אשר תְּצַוֻּם את בניכם לשמור לעשות את כל דברי הת ...

פרשת האזינו
אסיף! רות סוף!. פרשה ומימושה – האזינו - סוכות  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ - אסיף! רות סוף!. פרשה ומימושה – האזינו - סוכות  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ   את פרשת האזינו חותמים פסוקי הפרידה ממשה רבנו, לקראת מותו הצפוי: "עלה אל הר העברים הזה; וגו'. ומות בהר אשר אתה עולה שמה והאסף אל עמיך, כאשר מת אהרון אחיך בהר ההר ויאסף אל עמיו" (דברים לב מ ...

פרשת האזינו
שירת האזינו– שירת ברית נצח אסטרטגית - בין הקב"ה לעם ישראל -   שירת האזינו – היא שירת ברית הנצח בין הקב"ה ועם ישראל, מעין חוזה ברית שנכרת בין הקב"ה לעם ישראל לפני הכניסה לארץ. פרשת האזינו יוצאת דופן בכך שכבר הגמרא מחלקת אותה לשבעת קרואיה, לששת הראשונים נתנה סימן על פי האות הראשונה של ששת חלקי השירה: "הזי"ו ל"ך". (בבלי ר"ה לא א, ירושלמי מגילה ג ז...


פרשת וזאת הברכה
אסטרטגית קו התפר הבין דורי -     בידול רציפות והמשכיות בשלהי הפרשה וחמשת חומשי התורה נמצא קו-תפר בין-דורי, בין דור עידן המדבר והנהגתו. ובין דור עידן ההתנחלות בארץ ישראל והנהגתו. "וימות שם משה עבד ד' בארץ מואב על פי ד', וגו'. ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. וגו'. ויהושע בן נון מלא רוח חכמה כי סמך משה את י ...

צור קשר

אין לך חשבון עדיין? הרשמו עכשיו!

כניסה לחשבון