ישיבת מאיר הראל מודיעין - גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826

לימוד תורה


פרשת במדבר
תורת השבטים הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – במדבר - שבועות - תשפ"א   - תורת השבטים הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – במדבר - שבועות - תשפ"א   האסון שאירע במירון בל"ג בעומר, והסולידריות שהתעוררה בחברה הישראלית כולה לנוכח האסון, הציפה מחדש את השיח על אחדות החברה הישראלית, לנוכח אסון ובשגרה. שיח זה התחדד בעקבות רצף של ארבע מערכות בחירות בשנתיים שבהן ...

פרשת במדבר
מהמדבר לירושלים המסע מהמדבר – ל'מקום אשר יבחר' הפרשה בחיי המעשה – פרשת במדבר – יום ירושלים -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ - מהמדבר לירושלים המסע מהמדבר – ל'מקום אשר יבחר' הפרשה בחיי המעשה – פרשת במדבר – יום ירושלים -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ המדבר הוא 'מקום' עם אקלים מאתגר שלא מאפשר קיום וצמיחה: "המעלה אותנו מארץ מצרים, המוליך אותנו במדבר בארץ ערבה ושוחה בארץ ציה וצלמות בארץ לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם" & ...

פרשת במדבר
שבטיות מגזרית וחלוקת ירושלים פרשה ומימושה – במדבר - יום ירושלים - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט  - שבטיות מגזרית וחלוקת ירושלים פרשה ומימושה – במדבר - יום ירושלים - הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט  פרשתנו פותחת במפקד צבאי של בני העשרים ומעלה. המפקד נערך בראשית חודש אייר לקראת היציאה למסע הכיבוש של ארץ ישראל וישובה: "שאו את ראש כל עדת - לפי שמעתה צריכים לבוא לארץ ישראל, ובני עשרים ראוים לצאת ...

פרשת במדבר
Shavuot - The Strategy of a Learning Nation Shavuot – Rabbi Eliezer Shenvald The Festival of Shavuot is "The Time of the Giving of our Torah." The Revelation at Mount Sinai was a formative event where the Torah was given, with all of its 613 mitzvot, to all of Am Israel, as one entity and not as indivi...

פרשת במדבר
'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת -  במדבר – שבועות – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד - בחירה וזהות עצמית 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת -  במדבר – שבועות – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד ספר במדבר, כשמו, עוסק בקורות את עם ישראל במדבר החל מהשנה השניה לצאתם ממצרים, ועד כניסתם לארץ ישראל. ומתחיל לאחר תיקון חטא העגל, ובנית המשכן: "וידבר ד' אל משה במדבר סיני בא ...

פרשת במדבר
אסטרטגיה של אומה שנולדה במדבר -   פרשת השבוע, וכך גם החומש כולו, נקרא 'במדבר', למרות שלא כך פותחת אותו התורה. הפרשה עוסקת במפקד של שבטי ישראל, לפי יוצאי צבא, ובארגון המדוקדק של מחנה ישראל באופן שייעצב את התנהלותו בזמן שהייתו במדבר.     ספר במדבר מקיף את רובה המוחלט של תקופת השהות במדבר, מחודש אייר של השנה ...


פרשת נשא
פוליטיקת הזהויות הבכורה והערים המעורבות הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – נשא - תשפ"א   - פוליטיקת הזהויות הבכורה והערים המעורבות הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – נשא - תשפ"א   כבר מספר שנים שמתקיים דיון ער סביב התיאוריה של 'פוליטיקת הזהויות' בחברה הישראלית. הוא התחדד במהלך ימי הלחימה האחרונים והתפרצות הפרעות של ערביי הערים המעורבות. 'פוליטיקת הזהויות' מכתיבה במידה ...

פרשת נשא
תנו כבוד לתורה בחיי המעשה לפרשת נשא – שבועות -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ - תנו כבוד לתורה בחיי המעשה לפרשת נשא – שבועות - הרב אליעזר שנוולד - תש"פ חג השבועות ושבת פרשת נשא סמוכים זה לזה, בזמנם ובעניינם; מקומה המרכזי של התורה וחשיבותה בחיי המעשה. בסמיכות זו יש ענין מיוחד השנה. בפרשת נשא יש תופעה יוצאת דופן. היא מתחילה למעשה כבר בסיום פרשת במדבר (תחילת פרק ד') בצי ...

פרשת נשא
הקידמה המדבר ומתן התורה פרשה ומימושה – נשא – שבועות -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט - הקידמה המדבר ומתן התורה פרשה ומימושה – נשא – שבועות -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט   פרשתנו מהווה המשך לפרשת במדבר – למפקד ולהמשך ההכנות לקראת המסע לארץ ישראל.  קריאת פרשתנו מקבלת משמעות מיוחדת כשהיא סמוכה לחג השבועות זמן מתן תורתנו. יש בה גם קריאת כיוון להתמודדות עם אחד ה ...

פרשת נשא
'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת נשא – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד - בחירה בהתעלות ובנזירות 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת -  נשא – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד הניסוח של פרשת הנזיר חושף בפנינו את הגישה המורכבת של התורה למעשה הנזירות ולהלכי הנפש של האדם שמביאים אותו לקבל על עצמו נזירות: "איש או אישה כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לד'" ...

פרשת נשא
אסטרטגיה של צניעות אידאולוגית מול צניעות פונקציונאלית - בלב פרשתנו מספר נושאים סמוכים זה לזה: שילוח הטמאים מן המחנה, מעילה, סוטה, נזיר וברכת כהנים. חכמים בארו את הקשר והמשותף שבינהם במספר אופנים, אולם בפשטות בקשה התורה לסמוך בין ממדי הקדושה היחודית בישראל: קדושת המחנה, הרכוש, עם קדושת התא המשפחתי והצניעות הישראלית, וקדושת האדם המתנזר עם קדושת הכהונה...


פרשת בהעלותך
הפקת לקחים בשש אחרי המלחמה הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – בהעלותך - תשפ"א  - הפקת לקחים בשש אחרי המלחמה הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – בהעלותך - תשפ"א  עתה, ב'שש אחרי המלחמה'*, משנדמו קולות המלחמה (לעת עתה) והתפזר האבק, הגיע הזמן של התחקירים והפקת הלקחים. זה הזמן לבחון לאחור את מה שקרה. ולבחון לעומק את המשמעויות וההשלכות ארוכות הטווח. 'מבחן המציאות' הוא ...

פרשת בהעלותך
העלאת קומה בשיח על הקודש והחול מנורת הקודש וחיי החול הלכה למעשה לפרשת בהעלותך  -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ - העלאת קומה בשיח על הקודש והחול מנורת הקודש וחיי החול הלכה למעשה לפרשת בהעלותך  -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ העלאת הנרות שבפרשה מכוונת אל מוקד אחד: "בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות" (במדבר ח ב). התכווננות שבעת הנרות להאיר אל 'מול פני המנורה' מחברת אותם למערכ ...

פרשת בהעלותך
מנהיגות בתקופת משבר פרשה ומימושה - בהעלותך -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט - מנהיגות בתקופת משבר פרשה ומימושה - בהעלותך -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט בפרשתנו מתחילה תקופה רצופת המשברים של המדבר. המשברים הקשים של 'המתאוננים' ו'קברות התאווה' מאתגרים את מנהיגותו היחידנית של משה. בעיצומו של המשבר והקושי פונה משה רבנו לקב"ה: "ויאמר משה אל ד' למה הרעות לעבדך?! ולמה לא מ ...

פרשת בהעלותך
'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת -  בהעלותך – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד - בחירת הלב ופרשנות המציאות 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת -  בהעלותך – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד בפרשתנו מתחיל המסע שאמור להוביל את עם ישראל במסלול ישיר לארץ ישראל. כבר בשלביו הראשונים פורץ משבר המתאוננים: "ויהי העם כמתאוננים רע באזני ד'. וישמע ד' ויחר אפו ותבער בם ...

פרשת בהעלותך
אסטרטגיה של צמיחה מתוך משבר והתאמת ההנהגה למצבים משתנים -     ספר במדבר עוסק בתקופת המסע של עם ישראל במדבר לאחר מתן תורה בהר סיני והקמת המשכן. תחילתו בחודש לאחר הקמת המשכן – בחודש השני לשנה השנית. תקופת המסע במדבר לא היתה רק התווך שבין מצרים לירושלים, אלא מעין "סדרת חינוך" של עם ישראל, תקופה של עיצוב העולם הרוחני והמבנה הלאומי והחברתי. ע ...


פרשת שלח
מלא כל הארץ 'פוזיציה' הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – שלח לך - תשפ"א   - מלא כל הארץ 'פוזיציה' הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – שלח לך - תשפ"א   האם גם לכם מזדמן להאזין לדוברים בתקשורת או לצפות בהם ואחרי שמציגים את שמם ואת הנושא העומד על הפרק אתם כבר יודעים להגיד כמעט מילה במילה מה הם יגידו?! הכל בהתאם ל'פוזיציה' המוכרת של הדובר! האם בשלב הזה אתם ע ...

פרשת שלח
חזון ארץ ישראל ויסורי המורכבות לפרשת שלח לך  -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ - חזון ארץ ישראל ויסורי המורכבות לפרשת שלח לך  -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ חטא המרגלים הוא אחד האירועים הטראומטיים שהשפיע דרמטית על ההיסטוריה של עם ישראל. בשעתו, הוא גרם לעיכוב של דור בכניסה לארץ, וכתוצאה ממנו דור שלם של יוצאי מצרים מת במדבר. בלילה של חזרת המרגלים היתה "בכיה של חינם" ...

פרשת שלח
בחירה לדורות פרשה ומימושה – שלח לך -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט - בחירה לדורות פרשה ומימושה – שלח לך -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט מה ניתן ללמוד לדורות מפרשת חטא המרגלים? חטא המרגלים היה ללא ספק חטא חמור מאד. אנו עומדים על חומרתו ע"י חומרת העונש. דור שלם שימות במדבר ולא יכנס לארץ. הרושם שצרב החטא ותוצאותיו הקשות ממשיכים ללוות את עם ישראל לדורות, עד הי ...

פרשת שלח
'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת -  שלח לך – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד - בחירה שמעצבת מציאות 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת -  שלח לך – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד פרשת המרגלים חוללה את אחד המשברים הגדולים ביותר בתולדות עם ישראל. מסתבר לומר שתוצאותיה נעוצות בראשיתה, בעצם שליחת המרגלים. "וידבר ד' אל משה לאמור: שלח לך אנשים ויתור ...

פרשת שלח
אסטרטגית ירושת הארץ – מאז ולתמיד -       חטא המרגלים היה אחד הכישלונות הלאומיים הטראומטיים בתולדותינו. רשמיו והשלכותיו מלווים אותנו עד היום. כמו באירועים טראומטיים אחרים יש מקום להפקת לקחים מהכשלון לבל נשגה בעתיד. אולם יש לשים לב שבאירוע הזה יש גם לקחים חיוביים שיש להפיק ממנו לדורות, לקחים שלא כ"כ ניתן ללמוד ...


פרשת קרח
שינוי לא בכל מחיר הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – קרח - תשפ"א - שינוי לא בכל מחיר הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – קרח - תשפ"א   אין מערכת מושלמת. בכל מערכת, טובה ככל שתהיה יש מרכיבים בריאים ומוצלחים ויש גם פגמים. מערכת שנמצאת בקיבעון, עלולים פגמיה להביאה לידי כליון. לכן כל מערכת זקוקה לרענון, לשינוי עיתי ולשיפור תמידי. קשה למערכת להכיר בפ ...

פרשת קרח
הדינמיקה הבלתי נשלטת של אש המחלוקת - הפרשה בחיי המעשה - לפרשת קורח  -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ - הדינמיקה הבלתי נשלטת של אש המחלוקת הפרשה בחיי המעשה - לפרשת קורח  -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ במלאת עשור לפטירת מו"ר הרב מרדכי אליהו זצ"ל מחלוקת קרח, שעל שמו קרויה פרשתנו, מהווה מודל היסטורי ל'מחלוקת שאינה לשם שמים' (אבות ה יז). למחלוקת קרח שותפים דתן ואבירם ואליהם מצטרפים מא ...

פרשת קרח
ענווה ולא פולחן אישיות פרשה ומימושה – קרח -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט - ענווה ולא פולחן אישיות פרשה ומימושה – קרח -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט בעיצומו של המשבר עם דתן ואבירם נאמר: "ויקם משה וילך אל דתן ואבירם וילכו אחריו זקני ישראל" (במדבר טז כה). למרות מעמדו הרם משה רבנו, הענוותן, מחל על כבודו, והלך אל דתן ואבירם כדי לנסות לכבות את אש המחלוקת: "'ו ...

פרשת קרח
'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת קרח – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד - יצר הכבוד והשררה והבחירה 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת קרח – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד פרשת קרח קרויה על שמו של מחולל המחלוקת יוצאת דופן, שהיתה למשל ולשנינה, כ'מחלוקת שאינה לשם שמים': "כל מחלוקת שהיא לשם שמים, סופה להתקיים. ושאינה לשם שמים, אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת ...

פרשת קרח
מקסם העושר ועגל הזהב העושר כחרב פיפיות -     פרשתנו פותחת במחלוקת קרח וכל עדתו, שהיתה טרגדיה לאומית וגם טרגדיה אישית של קרח, שהיה מגדולי דור המדבר אולם הגדולה והעושר העבירו אותו על דעתו ועל דעת קונו. 'מקסם העושר', הוא אחד האשליות שרווחות במין האנושי מאז שחר ההסטוריה, מיני אז סבר האדם שה'עושר' יעשה אותו 'מאושר', ויהווה ...


פרשת חקת
דברים שרואים משם רואים היטב מכאן הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – חֻקַּ֣ת - תשפ"א   - דברים שרואים משם רואים היטב מכאן הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – חוקת - תשפ"א   בשבוע שעבר נדחה 'ריקוד הדגלים' שהיה אמור להתקיים בירושלים בירתנו, בשל 'איומים בטחוניים' –איומי החמאס לפתוח באש ובמהומות. השבוע הוא אמור להתקיים בצל השיח האם נכון  לקיימו ולהסתכן בירי טילים או ...

פרשת חקת
ללמוד על היש מהאין הפרשה בחיי המעשה - לפרשת חקת  -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ - ללמוד על היש מהאין הפרשה בחיי המעשה - לפרשת חקת  -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ חטא 'מי מריבה' התרחש בשנת הארבעים בסמוך לכניסה לארץ ישראל ולמעבר מהנהגת המדבר בדרך נס להנהגת ארץ ישראל בדרך הטבע. הדיון על החטא נוטה להתמקד בדרך כלל בשאלה מה היה חטאם של משה ואהרון. אולם האם היה שם גם ...

פרשת חקת
לא הכל רציונאלי על רציונאליות איזון וביקורת פרשה ומימושה – חוקת -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט   - לא הכל רציונאלי על רציונאליות איזון וביקורת פרשה ומימושה – חוקת -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט     מצות פרה אדומה מהוה בנין אב לברור גבולות היכולת של הרציונאליות האנושית: "'כל זה נסיתי בחכמה'. וכו'. אמר שלמה: לא הנחתי חכמה בעולם שלא עמדתי עליה, וכיון שהגעתי ל ...

פרשת חקת
'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת חקת – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד - הסר כעס מבחירותיך 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת -  חקת  – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד המשבר של 'מי מריבה' עליו אנו קוראים בפרשתנו בולט מאד ברצף משברי המדבר, בשל העונש שהוטל בעקבותיו על משה ואהרון: "ויאמר ד' אל משה ואל אהרון: יען לא האמנתם בי להקדישני ...

פרשת חקת
מי מריבה - איסטרטגיה יחודית של משק המים בישראל - משבר 'מי מריבה' שבפרשתנו מצטרף למערכת משברים סביב הצורך הקיומי הבסיסי במים, ובמיוחד בעת מסע עם ישראל במדבר. אנו מבקשים לעמוד על ההתייחסות המיוחדת של התורה לצורך במים ולמשברים סביב משק המים, כבר ממאבק האבות על חפירת הבארות, וממנה ללמוד על התפיסה האיסטרטגית היחודית של עם ישראל לסוגיית המים. כבר ב ...


פרשת בלק
מנהיגות אמינות ונאמנות הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – בלק - תשפ"א  - מנהיגות אמינות ונאמנות הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – בלק - תשפ"א  בתקופה האחרונה אנו עדים לשכתוב סולם הערכים הציבורי. בין היתר, ניתן לפוליטיקאים 'פטור' ציבורי מאמירת האמת. טענה כנגד פוליטיקאי שהוא רימה את בוחריו, שביקש שיבחרו בו בגלל מצע מסויים וכאשר הוא נבחר הוא עשה בדיוק ...

פרשת בלק
'גל שני' או הפנמת ה'שינוי' הפרשה בחיי המעשה - לפרשת בלק  -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ - 'גל שני' או הפנמת ה'שינוי' הפרשה בחיי המעשה - לפרשת בלק  -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ  בלק מלך מואב חש מאויים ע"י עם ישראל הניצב על גבולו, וביקש לשכור את שרותיו של בלעם כדי שיסייע לו להתמודד עם האיום בצורה לא קונבנציונאלית, ע"י קללה. בלעם שנביא היה, פקפק באפשרות שהקב"ה יאפש ...

פרשת בלק
התא המשפחתי והצניעות כאידיאל פרשה ומימושה – בלק -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט - התא המשפחתי והצניעות כאידיאל פרשה ומימושה – בלק -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט ה'ברכות' של בלעם שבפרשתנו הינן מקור מרתק להתחקות אחר כוונותיו המקוריות: "מ'ברכותיו' של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו" (סנהדרין קה ב). ניתן ללמוד מהם מה רצה לקלל כדי למלא את בקשת בלק. ומה היו ה'יעדים האסטרטרט ...

פרשת בלק
'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת בלק תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד - בחירה מניפולטיבית 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת -  בלק – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד פרשתנו נקראת בגמ' גם 'פרשת בלעם' (בבא בתרא יד ב) ולא בכדי. האישיות הדומיננטית החורזת את אירועי הפרשה היא בלעם. דמותו ואופיו של בלעם מעצבים את חלקיה ואת השתלשלות האירועים שבין פרקיה ...


פרשת פנחס
סיכול פרויקט הגרעין של איראן ומלחמת מדין הבא להורגך השכם להורגו הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – פנחס - תשפ"א  - סיכול פרויקט הגרעין של איראן ומלחמת מדין הבא להורגך השכם להורגו הרב אליעזר שנוולד - הפרשה בחיי המעשה – פנחס - תשפ"א  אחד הנושאים הקיומיים שנמצאים על סדר יומנו בשני העשורים האחרונים הוא 'סיכול פרויקט הגרעין האיראני' ולצד זה סיכול נסיון ההשתלטות האיראנית על מוקדי כח במזרח התיכון בעי ...

פרשת פנחס
אחריות, ערבות ואכפתיות פנחס וקורונה ב'בין המצרים' הפרשה בחיי המעשה - לפרשת פנחס – בין המצרים -  הרב אליעזר שנוולד - תש"פ - אחריות, ערבות ואכפתיות פנחס וקורונה ב'בין המצרים' הפרשה בחיי המעשה - לפרשת פנחס – בין המצרים - הרב אליעזר שנוולד - תש"פ עם ישראל מוקיר את זכרו של פנחס שהציל אותו מכליה, כשעצר את ההתדרדרות במשבר עם בנות מואב: "ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי" (במדבר כה יא). "ולולי הוא שקנא הייתי מכלה כל ישראל! ...

פרשת פנחס
זיכרון קצר טווח פרשה ומימושה – פנחס -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט - זיכרון קצר טווח פרשה ומימושה – פנחס -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט פרשת בלק ובלעם והחטא עם בנות מואב מלווים אותנו גם בקריאת פרשיות פנחס ומטות. בקריאת התורה מידי שנה אנחנו משמרים את הזיכרון הקולקטיבי שלנו ביחס למזימה של בלעם ובלק עם בנות מואב והשלכותיו הטראומטיות גם אלפי שנים אחרי שאירעו. כ ...

פרשת פנחס
'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת פנחס – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד - בחירה שקונה עולם בשעה אחת 'ובחרת בחיים' – הבחירה בפרשה – לפרשת -  פנחס – תשע"ח  – הרב אליעזר שנוולד פנחס זכה לברית כהונת עולם, שפרשתנו תקרא על שמו ומעשהו יחקק לנצח בזכרון החי של עם ישראל: "פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם, ...

פרשת פנחס
נישואי תערובת והפגיעה האסטרטגית במאזן הדמוגרפי -  תחילת פרשת פנחס קשורה בקשר הדוק עם סופה של הפרשה הקודמת. זמרי בן סלוא נשיא בית אב לשבט שמעון ניצב בראש המבקשים לאפשר נישואי תערובת בישראל. זמרי נוקט בצעד מתריס ופרובוקטיבי, בכך שהוא מתייצב בפני משה, לעיני כל ישראל, כשלצידו כזבי בת צור המדיינית. "אמר לו: בן עמרם זו (כזבי) אסורה או מותרת?! ...


פרשת מטות
קדושת מילתו של מנהיג פרשה ומימושה – מטות -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט - קדושת מילתו של מנהיג פרשה ומימושה – מטות -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט פרשתנו פותחת בדיני נדרים ושבועות ופונה לראשי המטות: "וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור: זה הדבר אשר ציווה ד': איש כי ידור נדר לד' או הישבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה" (במ ...

פרשת מטות
הרב עמית - הפטרות - הפטרת "מטות מסעי" -   שיעור מפי הרב עמית רותם. העוסק בתוכן ההפטרה, והקשר בין ההפטרה לפרשה.  השיעור הנוכחי עוסק בהפטרת "מטות מסעי" המהווה חלק מתלתא דפורענתא, ההפטרה לקוחה מספר ירמיהו פרק ב'.   ...

פרשת מטות
הכרעה איסטרטגית - באספקלריה של תורה -     במלאות שנה לצוק איתן   פרשת מטות עוסקת בין היתר במלחמה הענישה כנגד מדין. בכך נסגר מעגל שהחל בפרשת בלק בהחטאת ישראל בבנות מואב, ופועלו של פנחס שהציל את עם ישראל מכליה, והמשכו בפרשת פנחס בהוקרה לפנחס על פועלו. אשר הציל את עם ישראל מכליה. משה שולח את פנחס למלחמה עם נציגי ה ...


פרשת מסעי
מפת אתגרי הקיום מאז ולתמיד פרשה ומימושה – מסעי -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט - מפת אתגרי הקיום מאז ולתמיד פרשה ומימושה – מסעי -  הרב אליעזר שנוולד - תשע"ט לימוד פרשת מסעי לעומק, לאורך ולרוחב הוא 'קורס חובה' לכל מי שמתיימר להעמיד את עצמו בעמדת הנהגה מדינית בארץ ישראל בהווה ובעתיד. אי אפשר להבין את המשמעות המלאה של פרשת מטות בלי לצייר בדמיוננו את התמונה; עם ישראל נ ...

פרשת מסעי
Decisive Victory –From the Torah's Viewpoint - Parshat Mtot – Rabbi Eliezer Shenvald These days we are commemorating a year after Operation "Tzuk Eitan" (Protestive Edge) and there is still a public debate about the outcome of the war. Some say we won and others say that even if we didn't lose, we didn't win either. In this c...

פרשת מסעי
איסטרטגיה של 'בטחון הפנים' והשיקום בתוך הקהילה -   Decisive Victory –From the Torah's Viewpoint Parshat Mtot – Rabbi Eliezer Shenvald בפרשתנו מצווה התורה על הקמת שש ערי מקלט כדי לקלוט רוצחים בשגגה. פרשת ערי המקלט וקליטת הרוצחים בשגגה נוגעים בסוגיה איסטרטגית מרתקת, האיסטרטגיה של התורה לתפיסת בטחון הפנים. נראה שהעולם הנאור הולך ומתקרב לש ...

צור קשר

אין לך חשבון עדיין? הרשמו עכשיו!

כניסה לחשבון