גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826

רקע כללי

מסלול בסיירות וביחטיו"ת במסגרת ההסדר: 
קיימת אפשרות של שרות ביחטיו"ת ובסיירות במסגרת ההסדר (שרות רצוף - ממרץ שנה ב'' עד  נוב'' שנה ה'' = כ-32 חודש).

עד כה התגייסו כבר חמישה מחזורים, והשישי יתגייס בע"ה השנה – התוצאות מלמדות על הצלחה גדולה ב"ה.
  1. מסלול הפיקוד (ראה תרשים):
במסלול יש דגש על פיקוד, ושילוב בין התפתחות תורנית ברמה גבוהה ובין פיקוד צבאי. בוגרי מסלול הפיקוד משתלבים במסגרות הלימוד בישיבה באופן  שמאפשר להם התפתחות תורנית רבת שנים.
הרעיון: פיתוח שני מאמצים בדרוג (התפתחות תורנית והתפתחות צבאית) לתרומה משמעותית ולפיתוח מנהיגות בשני התחומים.
 
  1. במסלול זה יש התאמה בין מסלול הפיקוד למסלול הרגיל ועל כן היוצאים למסלול הפיקוד אינם מתנתקים מבני מחזורם.
  2. קיימת אפשרות למסלול למ"פ בתום שנה ו'' בישיבה.
 ​
  •  

              גרעין קהילתי וקרית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 

    FacebookGoogle+TwitterYoutube