גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826

שבת

שיעורים כללים מסכת שבת תשע"ג
נר שבת - עמוד ענן, הרב אליעזר שנוולד
מה בין אבות המלאכה לתולדות בשבת
שיעור כללי -הרב אליעזר שנוולד
מלאכת זורע וצמיחה בטו בשבט – הרב אליעזר שנוולד שליט"א
מלאכת מעמר
מלאכת זורע וטו בשבט
מלאכת חורש
מלאכת מתעסק
מלאכת אופה
שיעורים כללים מסכת שבת תשע"ז
  •  

              גרעין קהילתי וקרית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 

    FacebookGoogle+TwitterYoutube