שבועות

שבועות / האומנם רק תרי"ג מצוות / הרב אליעזר שנוולד/          
שבועות / מצוות תפילין ובר מצווה / הרב אליעזר שנוולד/          
שבועות / מעמד הר סיני ומצוות ידיעת תורה לשמה הרב אליעזר שנוולד/          
שבועות / מתן תורה בקהילה הרב אליעזר שנוולד/          
שבועות / מתן תורה הנגלה והנסתר הרב אליעזר שנוולד/          
שבועות / הנצחת מעמד הר סיני הרב אליעזר שנוולד/          
     
 •  

            גרעין קהילתי וקרית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 

  Facebook
  Google+
  Twitter
  Youtube