גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826

שבועות

שבועות / האומנם רק תרי"ג מצוות / הרב אליעזר שנוולד/          
שבועות / מצוות תפילין ובר מצווה / הרב אליעזר שנוולד/          
שבועות / מעמד הר סיני ומצוות ידיעת תורה לשמה הרב אליעזר שנוולד/          
שבועות / מתן תורה בקהילה הרב אליעזר שנוולד/          
שבועות / מתן תורה הנגלה והנסתר הרב אליעזר שנוולד/          
שבועות / הנצחת מעמד הר סיני הרב אליעזר שנוולד/          
     
  •  

              גרעין קהילתי וקרית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 

    FacebookGoogle+TwitterYoutube