גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826

רקע כללי

מסלול בסיירות וביחטיו"ת במסגרת ההסדר: 
קיימת אפשרות של שרות ביחטיו"ת ובסיירות במסגרת ההסדר (שרות רצוף - ממרץ שנה ב' עד  נוב' שנה ה' = כ-32 חודש).

עד כה התגייסו כבר חמישה מחזורים, והשישי יתגייס בע"ה השנה – התוצאות מלמדות על הצלחה גדולה ב"ה.
  1. מסלול הפיקוד (ראה תרשים):
במסלול יש דגש על פיקוד, ושילוב בין התפתחות תורנית ברמה גבוהה ובין פיקוד צבאי. בוגרי מסלול הפיקוד משתלבים במסגרות הלימוד בישיבה באופן  שמאפשר להם התפתחות תורנית רבת שנים.
הרעיון: פיתוח שני מאמצים בדרוג (התפתחות תורנית והתפתחות צבאית) לתרומה משמעותית ולפיתוח מנהיגות בשני התחומים.
 
  1. במסלול זה יש התאמה בין מסלול הפיקוד למסלול הרגיל ועל כן היוצאים למסלול הפיקוד אינם מתנתקים מבני מחזורם.
  2. קיימת אפשרות למסלול למ"פ בתום שנה ו' בישיבה.
 ​
ישיבת הסדר "מאיר הראל" מודיעין
רקע כללי:

הישיבה הוקמה בר"ח אלול תשס"ה לזכרם של שני ת"ח בני ישיבות ההסדר שנפלו על הגנת הארץ:
סמ"ר מאיר שנוולד הי"ד - חייל מצטיין שנפל בעת מילוי תפקידו בכפר דרום בניסן תשנ"ה וסגן הראל שרם הי"ד - קצין שריון מצטיין שנפל בלבנון בכסלו תשנ"ד.
 
בית המדרש הזמני של הישיבה נקרא על שמו של סמ"ר יהונתן אינהורן הי"ד - שנפל במלחמת לבנון ה-2.
הספריה התורנית הקהילתית קרויה על שם סא"ל אבנר גולדמן ז"ל - טייס מסוק, תלמיד חכם שנפל ברומניה בקיץ תש"ע.
 
הישיבה מחנכת את תלמידיה לאור תורת מרן הרב קוק זצ"ל. וקיבלה את ברכתם של רבותינו גדולי הדור: הרב הראשי לישראל לשעבר מרן הרב אברהם שפירא זצ"ל ומרן הרשל"צ לשעבר הרב מרדכי אליהו זצ"ל. והרב שלמה אבינרשליט"א.
בראש הישיבה עומד הרב אליעזר חיים שנוולד. ששימש גם כר"מ בישיבת הסדר בגולן במשך 15 שנה, ועומד בראש המרכז התורני נחלת ש"י ומכון הראל בגולן.
 
הרב שנוולד (אל"מ במיל') גם שימש בתפקידי פיקוד בחיל השריון כמ"פ, מג"ד וסמח"ט וכיום הוא משמש בתפקיד מבצעי בכיר בחיל.
 
לישיבה תכנית לימודים רב שנתית, הכוללת:
גמ' בעיון במגמת "היקף בעיון" לאור "תורת א"י",
תכנית גמ' בבקיאות-לסיום מסכתות,
תכנית רב שנתית באמונה ליצירת היקף בספרות היסוד באמונה,
תכנית בתנ"ך בעיון ובבקיאות ותכנית הלכה בעיון ובבקיאות.
שיעורים בבנין המידות ובחסידות. ולמבוגרים שיעורים בפנימיות. השיעורים מועברים ע"י רמי"ם ותיקים.
בישיבה כ120 תלמידים, אברכים, כולל רבנות ודיינות בראשות הרב ידידיה כהנא, 
וכולל עיון בראשות הרב אלי קפלן. האברכים פועלים במסגרת "גרעין תורני" למען הקהילה.
בישיבה מכון להכשרת מורים.

 
עקרונות המסלול:

1. הארכת תקופת הלימוד במסלול 4 שנות לימוד.
א. יותר ממחצית התלמידים בישיבות ההסדר ממשיכים לשנה שישית
(להכנה טובה יותר לחיים ולהתמודדות עם אתגרי דורנו, בחמש שנים לא די!)
ב. להתמודד עם המצב המשברי של עם ישראל יש לחזק ולהרבות תורה.
יש ערך רב לכך שבני הציונות הדתית מוסיפים תקופה של לימוד תורה.

2. הארכת תקופת השרות הפעיל בצבא
במסלול כשנתיים שרות צבאי מחולקים לשני פרקים 
(10 חודשי הכשרה +שנה מבצעית עם פרק לימוד של 10 חודשים באמצע).
לכך יש יתרונות גדולים על המסלול הרגיל שבו יש מבצעית של חצי שנה. שרות של שנה בפלוגה לוחמת במסלול השסדר תורם משמעותית להעלאת הרמה של הפלוגות המבצעיות הלוחמות).
עם סיום מחזור בפלוגה הלוחמת נכנס המחזור הבא ויוצר רצף נוכחות של בני ישיבות,
ומשפיע על איכות הפלוגה והגדוד המבצעי.

 
פרטים על מסלול ה"שסדר"
שיבוץ השירות..
במסלול השסדר, ניתן לתלמידי הישיבה יתרון, הבא לביטוי בשיבוצם באופן קבוע וללא הגרלה בחטיבות היוקרתיות והמובילות בצה"ל .(בהתאם לפרופילים השונים-גולני,שריון מודיעין)
 
  •  

              גרעין קהילתי וקרית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 

    FacebookGoogle+TwitterYoutube