גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826
מסכת ראש השנה - אלול תשע"ו
מצוות תקיעת שופר - גדר הזכרון ביום הזכרון
  •  

              גרעין קהילתי וקרית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 

    FacebookGoogle+TwitterYoutube