גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826
קידושי כסף - שיטת רש"י והרמב"ם
הכל מעלין לירושלים - שיעור מיוחד ליום ירושלים
שיעור כללי בנושא: "קרבן הביכורים, שתי הלחם, והעומר כביטוי לקדושת הארץ" - מיוחד לשבועות. למעבר למקורות לחץ כאן.(עמ' 35 - 43).
שיעור כללי בנושא - "נישואי תערובת"
שיעור כללי בנושא - "קידושי שחוק"
שיעור כללי בנושא -
"הפקעת קידושין מדרבנן"
שיעור כלל בנושא - 
"קידושי כסף"
  •  

              גרעין קהילתי וקרית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 

    FacebookGoogle+TwitterYoutube