גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826

פסחים

גדר ספירת העומר בין פסח לעצרת

וגדר ל"ג בעומר

גדר בדיקת חמץ ביום ובלילה וביום י"ג

לעיון בדפי המקורות לחץ כאן.

איסור חמץ מחצות -עיון בשיטות הראשונים 

הרב ידידיה כהנא

חיוב העלייה לירושלים למי שאין לו קרקע

מיוחד ליום ירושלים

מברך עובר לעשייתן

נאמנות אישה חלק א

נאמנות אישה חלק ב

מצוות הפסח ומעמד האוכלים

ערבי פסחים ואיסור אכילת מצה

בערב פסח בבלי ובירושלמי

חובת העני או חובת תמחוי

במצוות דרבנן

שיעור מיוחד לי"ז בתמוז

ארבע הצומות בעידן של עצמאות מודרנית

דין הסיבה בליל הסדר
ובארבע כוסות

  •  

              גרעין קהילתי וקרית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 

    FacebookGoogle+TwitterYoutube