גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826

יום ירושלים

יום ירושלים / היחס בין ירושלים לארץ ישראל  /   תשס"א /        
יום ירושלים /   הרב אמיר כץ / תשס"ב /        
יום ירושלים / שמחתי מתוך יראתי / הרב אלי בזק / תשס"ב /        
יום ירושלים / רחוב הנביאים והאיזור /   תשס"ח /        
יום ירושלם / יום ירושלים ושבועות מתן תורה מדבר מקדש
ותורת ארץ ישראל /
  תשס"ט /        
יום ירושלים / שירון ליום ירושלים /            
   
  •  

              גרעין קהילתי וקרית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 

    FacebookGoogle+TwitterYoutube