גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826

יום העצמאות

יום העצמאות /
מצוות העצמאות /
 
  תשס"ה /        
יום העצמאות /  לתוקף קדושתו של יום עצמאותנו / הרב אליעזר שנוולד / תשס"ו /        
יום העצמאות /  יום הזיכרון ויום העצמאות – חודש אייר.
גבורה וגבורה של ארץ ישראל /
הרב עדיאל / תשס"ח/        
 יום העצמאות / קול מבשר /   תשס"ח /        
יום העצמאות / סוגיות בקביעת יום העצמאות כיום חג
ואמירת הלל /
  תשע"א /        
יום העצמאות / יום העצמאות ויום הזיכרון / הרב אלי בזק / תשע"ב /        
יום העצמאות / מועדים לשמחה  / עזרא יכין תשס"ו  /        
יום העצמאות/ אמירת הלל על נס ההצלה/ הרב אליעזר שנוולד תשע"ג /
 
  •  

              גרעין קהילתי וקרית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 

    FacebookGoogle+TwitterYoutube