גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826

טבת

עשרה בטבת / מחיר ההתכחשות מאז ולתמיד /       

הרב  אליעזר שינוולד /

           
עשרה בטבת / אחר מלחמת לבנון השניה-הלקח שלא נלמד /

הרב אליעזר שינוולד /

           
טבת /  יעדי לימוד האמונה בדורנו /

הרב אליעזר שינוולד /

         
טבת /  רוצים אחדות עכשיו /

הרב אליעזר שינוולד /

         
טבת / מה בין חשבון הנפש לבין הלקאה עצמית /

הרב אליעזר שינוולד /

         
טבת / דרגא תביר משבר ושֹברו /

הרב אליעזר שינוולד /

תענית עשרה בטבת שחלה ביום שישי
  •  

              גרעין קהילתי וקרית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 

    FacebookGoogle+TwitterYoutube