גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826

שיעורי הרב עמית 

שיעור הפטרות -
"מטות - מסעי"
שיעור הפטרות - 
"דברים"
  •  

              גרעין קהילתי וקרית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 

    FacebookGoogle+TwitterYoutube