גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826

הכנה לצבא

הכנה לצבא    / הלכות עירובין    / הרב ידידיה כהנא    / ה' שבט התשע"ב      
דברי ראש הישיבה בנושא שיוויון בנטל
  •  

              גרעין קהילתי וקרית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 

    FacebookGoogle+TwitterYoutube