גרעין קהילתי וקריית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 580444826

ארועים בישיבה

תחרות חיבורים- החיבור הזוכה

> מדוע כשמדברים על שילוב תורה וצבא צריך להתנצל

> הוכתר הזוכה בתחרות חיבורים על "צבאיות ישראלית באספקלריה תורנית"

> יעקב שפר תלמיד כתה י"ב מישיבת נר תמיד חשמונאים הוא הזוכה בתחרות החיבורים התורניים "צבאיות ישראלית באספקלריה תורנית" שהתקיימה ביוזמת ישיבת ההסדר "מאיר הראל" במודיעין, בשיתוף עם מנהל החינוך הדתי, ותנועת תורה אחרי צבא. ובשיתוף המשפחות השכולות שיקיריהן נפלו בקרב על קידוש השם ומונצחים בישיבה, סמ"ר מאיר שנוולד הי"ד, וסגן הראל שרם הי"ד. סמ"ר יהונתן אינהורן הי"ד, והטייס סא"ל אבנר גולדמן ז"ל.

> שפר נבחר מתוך כשלושים פונים לתחרות בני כיתות י"א וי"ב מישיבות תיכוניות ומישיבות קטנות מכל רחבי הארץ. ומתוך עשרה כותבים שעלו לשלב הגמר. וזכה במילגה של חמשת אלפים ש"ח. במקום השני ובמילגה של אלפיים ש"ח זכה אפרים שרם תלמיד הישיבה התיכונית בני ברק, ובמקום השלישי ובמילגה של שמונה מאות ש"ח זכה עוז צוקרמן מהישיבה לצעירים בירושלים.

> טכס סיום תחרות החיבורים התקיים ברוב עם בבית המדרש של ישיבת ההסדר במודיעין. הונחה בטוב טעם ע"י מנכ"ל הישיבה צבי זלצר, בטכס גם נטלו חלק רבנים ואישי ציבור ובינהם רבני העיר הרב לאו והרב צ'קוטאי, רבני הישיבה וראש הישיבה הרב שנוולד, ח"כ זבולון אורלב והשר פרופ' דניאל הרשקוביץ, ראש החמ"ד הרב ד"ר אברהם לפשיץ, וסגן ראש עירית מודיעין מר מיכאל חרל"פ. נציגי המשפחות השכולות העלו את זכרם של תלמידי ישיבות המונצחים בישיבה. ישיבת ההסדר הוציאה ספר עבה בן שלוש מאות עמודים לזכר הנופלים, ובו המאמרים של התלמידים שזכו בעשרת המקומות הראשונים.

> בנימוקי ועדת הפרס, נאמר: "המאמר של יעקב שפר משלב בין מחקר ועיון מעמיק של המקורות ובין בנין הנושא במתודולוגיה תורנית מובהקת, היקף העבודה מלמד על עמל רב שהשקיע בלימוד הנושא ועל סדר ומבנה בכתיבת העבודה. יעקב גם הכין מצגת ולומדה אינטראקטיבית מיוחדת על הנושא, (שמוצגת לפניכם) עבודתו יכולה להיות דוגמה ומופת לבני גילו לדרך הראויה ללמוד נושא ולכתוב עליו ועל כך נבחר למקום הראשון בתחרות לשנת תשע"ב".

> הערב נפתח בברכתם של רבני העיר וסגן ראש העיר לישיבה ולתלמידים הכותבים.

> ח"כ זבולון אורלב אמר בטכס : "הטכס הזה מתקיים כאשר בכנסת יושבת ועדה שדנה במתכונת של גיוס בני ישיבות לצה"ל. במקביל יושבים בניה של הציונות הדתית וכותבים מאמרים על איכותיים על "צבאיות ישראלית באספקלריה תורנית". הברור הזה חיוני, אנחנו לא במצב של ה' יילחם לכם ואתם תחרישון, זה במדבר.בארץ אנחנו צריכים את צה"ל ואנחנו צריכים כח צבאי, כח בטחוני, ואנחנו צריכים את כל החילות, וצריכים את כל בעלי התפקידים, וצריכים שהטובים ביותר ילכו לפיקוד, כמו ביתר המערכות. אין לנו סלעים להכות עליהם שיצאו מים, אנחנו צריכים לחפור בארות ולהתפיל מים, אנחנו צריכים לדאוג שיהיה מזון, זה לא יבוא מן השמים".

> הרב ד"ר אברהם ליפשיץ, ראש החמ"ד, שיבח את ראש הישיבה שיזם את הפרויקט: "את הרב שנוולד אני מכיר מלפני שדנים רבות. הדמות המיוחדת הזו שלו, של צבאיות מוחלטת ותורה מוחלטת, והכל בשלמות מוחלטת, כל שאר הדברים זה אידך זיל גמור. היום בדיון שקיימנו עם כמה אנשים היה כיצד אפשר לחבר את ישיבות ההסדר, את הישיבות הגבוהות הציוניות לעשייה בתוך החמ"ד הלכה למעשה, העובדה שאתם, בחורים צעירים תלמידי י"א-י"ב כותבים מאמרים, קשורים לישיבת ההסדר במודיעין, וכותבים את מה שהם כתבו, וישיבת ההסדר בוחנת את הספר, ואנחנו לא מתרגשים מזה, אז אני חושב מה היה אומר הסבא שלי שאפרו בבלזץ מה היה אומר אם היה יודע שיהיה לו נכד שיעמוד וידבר ויברך על ערב של נערים צעירים תלמידי י"א- י"ב שכתבו,על צבאיות ישראלית בראיה תורנית במדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו, זה משהו לא נתפס, לא נתפס. אלפיים שנה חיכה עם ישראל שישבו בחורים צעירים ויכתבו נושאים כאלה, זה לא נתפס. אין בעל הנס מכיר בניסו".

> ראש הישיבה הרב אליעזר שנוולד נתן שיעור בנושא תלמידי חכמים בראש המחנה, מאז ולתמיד. והקדיש אותו לנופלים בכלל ובפרט לאחיו מאיר הי"ד ולתלמידו הראל הי"ד. "במהלך השנים אנחנו מקיימים דושיח שוטף של בית מדרשנו עם תלמידי ישיבות תיכוניות, בכל רחבי הארץ, על לימוד תורה ושילוב בין לימוד תורה ושרות צבאי. בשנים האחרונות התחזקה בנו ההכרה שיש צורך להעמיק את השיח. במקום שהשיח יתמצה בשאלה: לאן מתגייסים? ויתמקד בברור המאפיינים של היחידות הצבאיות ודרוג היתרונות והחסרונות שיש בשרות בכל אחת מהיחידות, ביקשנו לנסות ולהוסיף לשיח נדבך תורני עמוק. בברור המשמעות התורנית והאמונית של הגיוס לצבא, ובמיוחד לברר את הצורך בשילוב של לימוד תורה משמעותי עם שרות צבאי. זוהי סוגיה תורנית נכבדת, שיש לה רוחב ועומק, והיבטים שונים. חיפשנו דרך כיצד לעודד את בני הנוער לעסוק בסוגיה בצורה איכותית ולהרחיב את היקפי השיח בסוגיה. נראה לנו שהתחרות יצרה במה ראויה לבני הנוער שיעסקו בסוגיות יבררו ויכתבו על הנושאים של הצבאיות הישראלית, ובכך נתקדם אל המטרה. דרך זו הולמת את רוח בית המדרש שלנו, שחרת על דגלו גידול תלמידי חכמים המבררים את דרכם לאור התורה, מתוך לימוד וברור.

> אין ספק שזוהי דרך ראויה להציב יד ושם לנופלים שהיו בני ישיבה, ומסרו נפשם כדי לקיים את המצווה לצאת בצבא ולהתנהל בצבאיות הישראלית מתוך אספקלריה של תורה. כל הנופלים היקרים הותירו אחריהם דברים שבכתב על הסוגיות של הצבאיות הישראלית, היו מאמרים שבעת קריאתם הזלנו דמעה, הם הזכירו דברים שהנופלים עסקו בהם. התחרות הזו רגשה אותנו ביותר משום שהיא הפגישה אותנו עם כשרונות מיוחדים שקיימים בקרב בני הנוער, ואכן המאמרים שהוגשו היו ברמה גבוהה של עיון וכתיבה המשקפים עמל ושקידה של תורה. לעיתים היה נדמה שהמאמרים נכתבו ע"י תלמידי חכמים מובהקים ומנוסים, אולם ביום הראיונות שקיימנו, ובו כל אחד היה צריך להרצות על המאמר שכתב, ונכחנו שזה אמיתי!

> מר עובדיה גולדמן אביו של סא"ל אבנר גולדמן, שהקדיש את הפרס הראשון לזכר בנו, ברך את הנופלים ודיבר על אבנר. ומירב, אחותו של סגן הראל שרם הי"ד סיפרה על הצימאון של לימוד התורה שייחד את הראל, ולמרות זאת בחר לשלב את לימוד התורה עם שרות כקצין.

> את הערב חתם השר פרופ' דניאל הרשקוביץ. "אני לא מבין, בכל מקום שמדברים על שילוב בין תורה לאחד מתחומי החיים, צריך להתנצל?!: אחד הדברים שמציקים לי יותר מכל, זה כשמדברים על שילוב של תורה וצבא, תורה ומדע אז אנחנו מתנצלים. על זה אומרים בעלי המוסר – זה חטא העגל."

> השיא של הערב, היה הענקת הפרסים , ע"י נציגי המשפחות השכולות וראש הישיבה. ובהבטחה להפוך את
התחרות למסורת רבת שנים בע"ה

הטיס שנפל-ויום עיון לקציני הטייסת בישיבת מודיעין

ישיבת ההסדר במודיעין זכתה שתלמידיה יהיו מובילים במסלול איכותי בשרות הצבאי, אולם היא גם זוכה
להוביל בתחום ההיכרות שבין יחידות הצבא לתורה ולעולם הישיבות הציוניות
הדבר בא לידי ביטוי בימי עיון של יחידות בישיבה ולימוד בחברותא עם תלמידיה.
השבוע התרחש אחד מימי העיון המיוחדים והמרגשים. יום העיון לקצינים מצטיינים מחיל האויר התקיים בספריה של הישיבה הנושא את שם חברם סא"ל אבנר גולדמן טייס המסוק שנפל באסון המסוק ברומניה.
גולת הכותרת של יום העיון היה הלימוד של סוגיה בחברותא, שעה ארוכה שקדו הקצינים עם תלמידי
ואברכי הישיבה בעיון ובדיון בסוגיה.
היום כולו היה מרתק בו שמעו את ד"ר בנימין גזונטהייט  רופא בכיר בהדסה  בנושא רפואה והלכה, על מעמד האשה בציונות הדתית  שמעו מפי עו"ד סיגלית הנדשר פרקש‫‫ ,שמעו שיחות מרתקות של הרב בני נכטיילר  לשעבר מזכ"ל בנ"ע בנושא חינוך לציונות דתית בכלל ובפרט בתנועות הנוער ושל פרופ' אשר כהן בעניין הזרמים בציונות הדתית ועולם האקדמיה לאור היהדות .

‫‫הרב אליעזר  שנוולד ראש ישיבת ההסדר קיים דיון "שולחן עגול" בו סיכמו את הנושאים וקיימו דיון מעמיק בנושא "השתלבות הציונות הדתית בצבא"‫‫

בדפי המשוב ציינו הקצינים המצטיינים שהם ממליצים לערוך עוד הרבה ימי עיון שכאלה ושמדובר בחוויה מיוחדת ומשמעותית עבורם.

ביקור של הרב אריאל בישיבה בר"ח אייר
  •  

              גרעין קהילתי וקרית חינוך ע"ש מאיר והראל ע"ר 

    FacebookGoogle+TwitterYoutube